Guía de Marcado CE. Produtos de madeira para a construción

Dissemination papers and publications

XERA. 2020. Guía de Marcado CE. Produtos de madeira para a construción. Axencia Galega da Industria Forestal (Consellería de Economía, Emprego e Industria) en colaboración coa Plataforma de Enxeñaría da Madeira Estrutural (PEMADE) da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Xunta de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria. Axencia Galega da Industria Forestal. 94 pp. Depósito Legal: C 1081-2020

Link to the guide (in Galician language)

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.

More information Accept