Agricola

Concentración y distribución de nutrientes en semillas de Phaseolus vulgaris sp.: Comparación de genotipos mesoamericanos y andinos

Teses de doutoramento

Aut.: Padilla Cuevas, Juliana
Tit.: Concentración e distribución de nutrintes en sementes de Phaseolus vulgaris sp.: Comparación de xenotipos meso americanos e andinos
Def.: 24/02/2022
Men. int.: no
Univ.: Universidade de Santiago de Compostela (España)
Dir.: Merino García, Agustín (USC), Etchevers Barra, Jorge Dionisio (COLPOS)

Occurrence of nine antibiotics in different kinds of sewage sludge, soils, corn and grapes after sludge spreading

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Barreiro, A., Cela-Dablanca, R., Nebot, C., Rodríguez-López, L., Santás-Miguel, V., Arias-Estévez, M., Fernández-Sanjurjo, M., Núñez-Delgado, A., Álvarez-Rodríguez, E. 2022. Occurrence of nine antibiotics in different kinds of sewage sludge, soils, corn and grapes after sludge spreading. Spanish Journal of Soil Science 12, 10741. DOI: 10.3389/sjss.2022.10741

Presence of antibiotics in sludge from wastewater treatment plants and amended soils and crops

Participación en congresos e reunións científicas

Barreiro, A., Cela-Dablanca, R., Rodríguez-López, L., Arias-Estévez, M., Fernández-Sanjurjo, M.J., Núñez-Delgado, A., Álvarez-Rodríguez, E. 2022. Presence of antibiotics in sludge from wastewater treatment plants and amended soils and crops (Oral). 22nd World Congress of Soil Science ‘Soil Science – crossing boundaries, changing society’. Glasgow (GB), 31/07/2022-5/08/2022

Soil bacteria respond to regional edapho-climatic conditions while soil fungi respond to management intensity in grasslands along a European transect

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Barreiro, A., Fox, A., Jongen, M., Melo, J., Musyoki, M., Vieira, A., Zimmermann, J., Carlsson, G., Cruz, C., Lüscher, A., Rasche, F., Silva, L., Widmer, F., Dimitrova Mårtensson, L.M. 2022. Soil bacteria respond to regional edapho-climatic conditions while soil fungi respond to management intensity in grasslands along a European transect. Applied Soil Ecology 170, 104264. DOI: 10.1016/j.apsoil.2021.104264

Competitive adsorption and desorption of tetracycline and sulfadiazine in crop soils

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Cela-Dablanca, R., Barreiro-Buján, A., Ferreira-Coelho, G., Rodríguez López, L., Santás-Miguel, V., Arias-Estévez, M., Núñez-Delgado, A., Fernández-Sanjurjo, M.J., Álvarez-Rodríguez, E. 2022. Competitive adsorption and desorption of tetracycline and sulfadiazine in crop soils. Environmental Research 214, 113726 DOI: 10.1016/j.envres.2022.113726

Relevance of sorption in bio-reduction of amoxicillin taking place in forest and crop soils

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Cela-Dablanca, R., Barreiro, A., López, L.R., Santás-Miguel, V., Arias-Estévez, M., Núñez-Delgado, A., Álvarez-Rodríguez, E., Fernández-Sanjurjo, M.J. 2022. Relevance of sorption in bio-reduction of amoxicillin taking place in forest and crop soils. Environmental Research 208, 112753. DOI: 10.1016/j.envres.2022.112753

Adsorption of amoxicillin in forest and crop soils

Participación en congresos e reunións científicas

Cela-Dablanca, R., Barreiro, A., Rodríguez-López, L., Arias-Estévez, M., Fernández-Sanjurjo, MJ., Núñez-Delgado, A., Álvarez-Rodríguez, E. 2022. Adsorption of amoxicillin in forest and crop soils (Poster). 22nd World Congress of Soil Science ‘Soil Science – crossing boundaries, changing society’. Glasgow (GB), 31/07/2022-5/08/2022

Amoxicillin retention/release in agricultural soils amended with different bio-adsorbent materials

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Cela-Dablanca, R., Barreiro, A., Rodríguez-López, L., Santás-Miguel, V., Arias-Estévez, M., Fernández-Sanjurjo, M.J., Álvarez-Rodríguez, E., Núñez-Delgado, A. 2022. Amoxicillin retention/release in agricultural soils amended with different bio-adsorbent materials. Materials 15(9), 3200, 12 pp. DOI:10.3390/ma15093200

AGRORES

Proxectos de investigación
AGRORES

Cod., tit.: PID2021-126349OB-C21, Valorización de residuos da agricultura como fertilizantes orgánicos sostibles para mellorar solos degradados e reducir a pegada de carbono (AGRORES)


Fin.: Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023, Proxectos de Xeración de Coñecemento. Agencia Estatal de Investigación
Part.: USC, CSIC-Sevilla, Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L., Xunta de Galicia, Universidade de Venecia (Italia), Universidade de Innsbruck (Austria)
Dur.: 2022-2025
C.: 96.800€
I.P.: Merino García, A.
Part. UXAFORES: Souza Alonso, P.

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

    Máis información Aceptar