Cambio climático

Mitigation of greenhouse gas emissions from a red acidic soil by using magnesium-modified wheat straw biochar

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Khan, M.N., Huang, J., shah, A., Li, D., Daba, N.A, Han, T., Du, J., Qaswar, M., Anthonio, C.K., Sial, T.A., Haseeb, A., Zhang, L., Xu, Y., He, Z., Zhang, H., Núñez-Delgado, A. 2022. Mitigation of greenhouse gas emissions from a red acidic soil by using magnesium-modified wheat straw biochar. Environmental Research 203, 111879. DOI: 10.1016/j.envres.2021.111879

Study of growth-environment relationships and optimisation of management including climatic uncertainty of radiata pine stands in Galicia

Teses de doutoramento

Aut.: González Rodríguez, Miguel Ángel
Tit.: Study of growth-environment relationships and optimisation of management including climatic uncertainty of radiata pine stands in Galicia (Estudo de relacións entorno-produtividade e optimización de xestión incluíndo incerteza climática de rodais de piñeiro radiata en Galicia)
Def.: 17/11/2021
Men. int.: sí
Univ.: Universidade de Santiago de Compostela (España)
Dir.: Crecente Campo, Felipe (CERNA S.L.), Diéguez Aranda, Ulises (USC

Forecasting variations in profitability and silviculture under climate change of radiata pine plantations through differentiable optimization

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

González-Rodríguez, M.A., Vázquez-Méndez, M.E., Diéguez-Aranda, U. 2021. Forecasting variations in profitability and silviculture under climate change of radiata pine plantations through differentiable optimization. Forests 12:899. DOI: 10.3390/f12070899

Os incendios forestais do cambio global xa están aquí. Un desafio e unha ocasión para lograr unha resposta social consensuada

Libros e capítulos de libros

Vega, J.A., Arellano-Pérez, S., Fernández, C., Fonturbel, T., Ruiz, A.D. 2021. Os incendios forestais do cambio global xa están aquí. Un desafio e unha ocasión para lograr unha resposta social consensuada. Pp. 49-119. DOI: 10.17075/unxl.2021.002
En: Díaz-Fierros Viqueira, F. (Ed.). Unha nova xeración de lunes? Actas do Coloquio Galaico-Portugués sobre Incendios Forestales. Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela. 240 pp.  ISBN: 978-84-17802-29-5. D.L.: C 564-2021. DOI: 10.17075/unxl.2021

Dendroecology in common gardens: Population differentiation and plasticity in resistance, recovery and resilience to extreme drought events in Pinus pinaster

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Zas, R., Sampedro, L., Solla, A., Vivas, M., Lombardero, M.J., Alía, R., Rozas, V. 2020. Dendroecology in common gardens: Population differentiation and plasticity in resistance, recovery and resilience to extreme drought events in Pinus pinaster. Agricultural and Forest Meteorology 291:108060. DOI: 10.1016/j.agrformet.2020.108060

Stocks of organic carbon in soils and its stability as a function of land use and climate

Proxectos de investigación

Cod., tit.:  18-04-00773a, Stocks of organic carbon in soils and its stability as a function of land use and climate (Almacéns de carbono orgánico nos solos e a súa estabilidade en función do uso do suelo e o clima)
Fin.: Russian Foundation for Basic Research
Part.: Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science (Pushchino, región de Moscú), USC
Dur.: 2018-2020
I.P.: Kurganova, Irina (Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science)
Part. UXAFORES: Merino García, Agustín

LIFE LUGO + BIODINÁMICO

Proxectos de investigación
LIFE LUGO + BIODINÁMICO

Cod., tit.: LIFE14 CCA/ES/000489, Proxecto LIFE LUGO + BIODINÁMICO (2). Planificación dun barrio multi-ecolóxico como modelo de resilencia urbana
Fin: LIFE 2014 Climate Change Adaptation. Comisión Europea, UE
Part.: Concello de Lugo, USC, UPM
Dur.: 18/01/2016- 31/12/2022
C.: 579.116,12€
I.P. (USC): Guaita Fernández, Manuel
Part. UXAFORES: Feijoó Lombao, M. Belén

Cod., tit.: LIFE14 CCA/ES/000489, Proxecto LIFE LUGO + BIODINÁMICO (3). Planificación dun barrio multi-ecolóxico como modelo de resilencia urbana
Fin: LIFE 2014 Climate Change Adaptation. Comisión Europea, UE
Part.: Concello de Lugo, USC, UPM
Dur.: 18/01/2016- 31/12/2022
C.: 110.834,84€
I.P. (USC): Rodríguez Soalleiro, Roque
Part. UXFS: Eimil Fraga, Cristina

Visite a páxina Web do proxecto

Biochar y cenizas de biomasa. Estrategias de mitigación y adaptación de masas forestales al cambio climático

Proxectos de investigación

Cod., tit.: RTA2012-00048-00-00, Biochar e cinzas de biomasa. Estratexias de mitigación e adaptación de masas forestais ao cambio climático

Fin.: VI Plan Nacional de I+D+I 2008-11. Ministerio de Economía y Competitividad, INIA
Part.: Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario-NEIKER, USC
Dur.: 26/04/2013-26/04/2016
C.: 110.922€
I.P.: Gartzia-Bengoetxea, N. (NEIKER)
Part. UXAFORES: Merino García, Agustín

Water and carbon in forests: challenges for forest management under the pressures of climate change

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Bredemeier, M., Gallardo Lancho, J.F., Merino, A. 2012. Water and carbon in forests: challenges for forest management under the pressures of climate change. European Journal of Forest Research 131:1639-1642. DOI 10.1007/s10342-012-0655-0

JCR I.I.: Forestry R 9/62 (Q1); IF 1,959

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

    Máis información Aceptar