Investigación

A actividade investigadora dos membros de UXAFORES desenvólvese a través da dirección e participación en proxectos de investigación con financiamento europeo, nacional e autonómico, en colaboración con investigadores doutras universidades e centros de investigación nacionais e estranxeiros.

É unha actividad íntimamente relacionada coa súa actividade docente, o que implica a participación en actividades de ensino de posgrao e a dirección e codirección de teses de doutoramento.

Os resultados xerados tanto en proxectos como en teses dan lugar a publicacións científicas (artigos, libros) e participacións en congresos.

Adsorption of Pb(II) from wastewater using a red mud modified rice-straw biochar: Influencing factors and reusability

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Ahmed, W., Mehmood, S., Mahmood, M., Ali, A., Shakoor, A., Núñez-Delgado, A., Ammar Asghar, R.M., Zhao, H., Liu, W., Li. W. 2023. Adsorption of Pb(II) from wastewater using a red mud modified rice-straw biochar: Influencing factors and reusability. Environmental Pollution 326, 121405. DOI: 10.1016/j.envpol.2023.121405

Fate of selenium in a Se-enriched region of North China: Translocation, bioaccumulation, source, and health benefits

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Cai, K., Zhao, Y., Song, Z., Luan, W., Yang, J., Hu, L., Liu, X., Lei, G., Núñez Delgado, A. 2023. Fate of selenium in a Se-enriched region of North China: Translocation, bioaccumulation, source, and health benefits. Environmental Research 231(1), 115856. DOI: 10.1016/j.envres.2023.115856

Local-scale dispersal patterns and susceptibility to Dryocosmus kuriphilus in different Castanea species and hybrid clones: insights from a field trial.

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Castedo-Dorado, F., Álvarez-Álvarez, P., Cuenca Valera, B., Lombardero, M.J. 2021. Local-scale dispersal patterns and susceptibility to Dryocosmus kuriphilus in different Castanea species and hybrid clones: insights from a field trial. New Forests 54:9-28. DOI: 10.1007/s11056-021-09893-8

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

    Máis información Aceptar