Investigación

A actividade investigadora dos membros de UXAFORES desenvólvese a través da dirección e participación en proxectos de investigación con financiamento europeo, nacional e autonómico, en colaboración con investigadores doutras universidades e centros de investigación nacionais e estranxeiros.

É unha actividad íntimamente relacionada coa súa actividade docente, o que implica a participación en actividades de ensino de posgrao e a dirección e codirección de teses de doutoramento.

Os resultados xerados tanto en proxectos como en teses dan lugar a publicacións científicas (artigos, libros) e participacións en congresos.

Utilization of Citrullus lanatus L. seeds to synthesize a novel MnFe2O4-biochar adsorbent for the removal of U(VI) from wastewater: Insights and comparison between modified and raw biochar

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Ahmed, W., Mehmood, S., Núñez-Delgado, A., Ali, S., Qaswar, M., Khan, Z.H., Ying, H., Chen, D.-Y. 2021. Utilization of Citrullus lanatus L. seeds to synthesize a novel MnFe2O4-biochar adsorbent for the removal of U(VI) from wastewater: Insights and comparison between modified and raw biochar. Science of the Total Environment 771:144955. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.144955

Fabrication, characterization and U(VI) sorption properties of a novel biochar derived from Tribulus terrestris via two different approaches

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Ahmed, W., Mehmood, S., Núñez-Delgado, A., Qaswar, M., Ali, S., Ying, H., Liu, Z., Mahmood, M., Chen, D.-Y. 2021. Fabrication, characterization and U(VI) sorption properties of a novel biochar derived from Tribulus terrestris via two different approaches. Science of The Total Environment 780:146617. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146617

Chemical and mineralogical characterization and potential use of ash from Amazonian biomasses as an agricultural fertilizer and for soil amendment.

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Albuquerque, A.R.L, Angélica, R.S., Merino, A., Paz, S.P.A. 2021. Chemical and mineralogical characterization and potential use of ash from Amazonian biomasses as an agricultural fertilizer and for soil amendment. Journal of Cleaner Production 295:126472. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.126472

Environmental relevance of adsorption of doxycycline, enrofloxacin, and sulfamethoxypyridazine before and after the removal of organic matter from soils

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Alvarez-Esmorís, C., Conde-Cid, M., Fernández-Sanjurjo, M.J., Núñez-Delgado, A., Álvarez-Rodríguez, E., Arias-Estévez, M. 2021. Environmental relevance of adsorption of doxycycline, enrofloxacin, and sulfamethoxypyridazine before and after the removal of organic matter from soils. Journal of Environmental Management 287:112354. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.112354

Caracterización del combustible del dosel arbóreo mediante sensores remotos y evaluación del efecto de las claras sobre el comportamiento y severidad potenciales del fuego en pinares del NO de España

Teses de doutoramento

Aut.: Arellano Pérez, Stéfano
Tit.: Caracterización do combustible do dosel arbóreo mediante sensores remotos e avaliación do efecto das claras sobre o comportamento e severidade potenciais do lume en piñeirais do NO de España
Def.: 28/01/2021
Men. int.: sí
Univ.: Universidade de Santiago de Compostela (España)
Dir.: Ruiz González, Ana Daría (USC); Vega Hidalgo, Jose Antonio

Estériles piríticos de mina: Evaluación de distintas técnicas de restauración y estudio comparativo del potencial de adsorción de contaminantes

Teses de doutoramento

Aut.: Rivas Pérez, Ivana M.ª
Tit.: Estériles piríticos de mina: Avaliación de distintas técnicas de restauración e estudo comparativo do potencial de adsorción de contaminantes
Def.: 9/03/2021
Men. int.: no
Univ.: Universidade de Santiago de Compostela (España)
Dir.: Fernández Sanjurjo, María Josefa (USC); Monterroso Martinez, María Del Carmen (USC), Álvarez Rodríguez, Esperanza (USC)

Adsorption of tetracycline and sulfadiazine onto three different bioadsorbents in binary competitive systems

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Cela-Dablanca, R., Conde-Cid, M., Ferreira-Coelho, G, Arias-Estévez, M., Fernández-Calviño, D., Núñez-Delgado, A., Fernández-Sanjurjo, M.J., Álvarez-Rodríguez, E. 2021. Adsorption of tetracycline and sulfadiazine onto three different bioadsorbents in binary competitive systems. Processes 9(1):28. DOI: 10.3390/pr9010028

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

    Máis información Aceptar