Investigación

A actividade investigadora dos membros de UXAFORES desenvólvese a través da dirección e participación en proxectos de investigación con financiamento europeo, nacional e autonómico, en colaboración con investigadores doutras universidades e centros de investigación nacionais e estranxeiros.

É unha actividad íntimamente relacionada coa súa actividade docente, o que implica a participación en actividades de ensino de posgrao e a dirección e codirección de teses de doutoramento.

Os resultados xerados tanto en proxectos como en teses dan lugar a publicacións científicas (artigos, libros) e participacións en congresos.

Influencia de la materia orgánica en el proceso de adsorción del antibiótico enrofloxacina

Participación en congresos e reunións científicas

Álvarez-Esmoriz, C., Conde-Cid, M., Fernández-Calviño, D., Fernández-Sanjurjo, M.J., Nuñez-Delgado, A., Álvarez-Rodriguez, E., Arias-Éstevez, M. 2021. Influencia de la materia orgánica en el proceso de adsorción del antibiótico enrofloxacina. (Poster) IX Simposio Nacional sobre Control de la Degradación y Recuperación de Suelos. Elche (España), 24-25/05/2021 (online) P1-1
En: Almendro Candel, M.B., Jordán Vidal, M.M. 2021. El suelo: clave para una gestión ambiental sostenible en un escenario de cambio global. Libro de resúmenes del IX Simposio Nacional sobre el Control de la Degradación y Recuperación de Suelos. ISBN 978-84-18177-09-5. Pp. 65-68

Utilization of Citrullus lanatus L. seeds to synthesize a novel MnFe2O4-biochar adsorbent for the removal of U(VI) from wastewater: Insights and comparison between modified and raw biochar

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Ahmed, W., Mehmood, S., Núñez-Delgado, A., Ali, S., Qaswar, M., Khan, Z.H., Ying, H., Chen, D.-Y. 2021. Utilization of Citrullus lanatus L. seeds to synthesize a novel MnFe2O4-biochar adsorbent for the removal of U(VI) from wastewater: Insights and comparison between modified and raw biochar. Science of the Total Environment 771:144955. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.144955

Adsorption of arsenic (III) from aqueous solution by a novel phosphorus-modified biochar obtained from Taraxacum mongolicum Hand-Mazz: Adsorption behavior and mechanistic analysis

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Ahmed, W., Mehmood, S., Núñez-Delgado, A., Ali, S., Qaswar, M., Shakoor, A., Maitlo, A.A., Chen, D.Y. 2021. Adsorption of arsenic (III) from aqueous solution by a novel phosphorus-modified biochar obtained from Taraxacum mongolicum Hand-Mazz: Adsorption behavior and mechanistic analysis. Journal of Environmental Management 292(4):112764. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.112764

Fabrication, characterization and U(VI) sorption properties of a novel biochar derived from Tribulus terrestris via two different approaches

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Ahmed, W., Mehmood, S., Núñez-Delgado, A., Qaswar, M., Ali, S., Ying, H., Liu, Z., Mahmood, M., Chen, D.-Y. 2021. Fabrication, characterization and U(VI) sorption properties of a novel biochar derived from Tribulus terrestris via two different approaches. Science of The Total Environment 780:146617. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146617

Highly efficient uranium (VI) capture from aqueous solution by means of a hydroxyapatite-biochar nanocomposite: Adsorption behavior and mechanism

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Ahmed, W., Núñez-Delgado, A., Mehmood, S., Ali, S., Qaswar, M., Shakoor, A., Che, D.-Y. 2021. Highly efficient uranium (VI) capture from aqueous solution by means of a hydroxyapatite-biochar nanocomposite: Adsorption behavior and mechanism. Environmental Research 201:111518. DOI: 10.1016/j.envres.2021.11151

Chemical and mineralogical characterization and potential use of ash from Amazonian biomasses as an agricultural fertilizer and for soil amendment.

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Albuquerque, A.R.L, Angélica, R.S., Merino, A., Paz, S.P.A. 2021. Chemical and mineralogical characterization and potential use of ash from Amazonian biomasses as an agricultural fertilizer and for soil amendment. Journal of Cleaner Production 295:126472. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.126472

Environmental relevance of adsorption of doxycycline, enrofloxacin, and sulfamethoxypyridazine before and after the removal of organic matter from soils

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Alvarez-Esmorís, C., Conde-Cid, M., Fernández-Sanjurjo, M.J., Núñez-Delgado, A., Álvarez-Rodríguez, E., Arias-Estévez, M. 2021. Environmental relevance of adsorption of doxycycline, enrofloxacin, and sulfamethoxypyridazine before and after the removal of organic matter from soils. Journal of Environmental Management 287:112354. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.112354

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

    Máis información Aceptar