Investigación

A actividade investigadora dos membros de UXAFORES desenvólvese a través da dirección e participación en proxectos de investigación con financiamento europeo, nacional e autonómico, en colaboración con investigadores doutras universidades e centros de investigación nacionais e estranxeiros.

É unha actividad íntimamente relacionada coa súa actividade docente, o que implica a participación en actividades de ensino de posgrao e a dirección e codirección de teses de doutoramento.

Os resultados xerados tanto en proxectos como en teses dan lugar a publicacións científicas (artigos, libros) e participacións en congresos.

Degradation of Doxycycline, Enrofloxacin, and Sulfamethoxypyridazine under simulated sunlight at different pH values and chemical environments

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Álvarez-Esmorís, C., Rodríguez-López, L., Fernández-Calviño, D., Núñez-Delgado, A., Álvarez-Rodríguez, E. Arias-Estévez, M. 2022. Degradation of Doxycycline, Enrofloxacin, and Sulfamethoxypyridazine under simulated sunlight at different pH values and chemical environments. Agronomy 12(2), 260. DOI: 10.3390/agronomy12020260

Influence of pH on the adsorption-desorption of doxycycline, enrofloxacin, and sulfamethoxypyridazine in soils with variable surface charge

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Álvarez-Esmorís, C., Rodríguez-López, L., Núñez-Delgado, A., Álvarez-Rodríguez, E., Fernández-Calviño, D., Arias-Estévez, M. 2022. Influence of pH on the adsorption-desorption of doxycycline, enrofloxacin, and sulfamethoxypyridazine in soils with variable surface charge. Environmental Research 214, 114071. DOI: 10.1016/j.envres.2022.114071

Nano-hydroxyapatite modified biochar: Insights into the dynamic adsorption and performance of lead (II) removal from aqueous solution

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Ahmed, W., Xu, T., Mahmood, M., Núñez-Delgado, A., Ali, S., Shakoor, A., Qaswar, M., Zhao, H., Liu, W., Li, W., Mehmood, S. 2022. Nano-hydroxyapatite modified biochar: Insights into the dynamic adsorption and performance of lead (II) removal from aqueous solution. Environmental Research 214, 113827. DOI: 10.1016/j.envres.2022.113827

Performance of ash from Amazonian biomasses as an alternative source of essential plant nutrients: An integrated and eco-friendly strategy for industrial waste management considering the lack of raw fertilizer materials

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Alburquerque, A.R.L., Merino, A., Angélica, R.S., Omil, B., Paz, S.P.A. 2022. Performance of ash from Amazonian biomasses as an alternative source of essential plant nutrients: An integrated and eco-friendly strategy for industrial waste management considering the lack of raw fertilizer materials. Journal of Cleaner Production 360(1),132222. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.132222

Variación de la humedad de los combustibles finos vivos en formaciones de matorral con predominio de Erica australis y Pterospartum tridentatum en la montaña oriental de Lugo

Participación en congresos e reunións científicas

Alonso Rego, C., Ruiz, A.D., Arellano Pérez, S., Álvarez González, J.G., López González, M., Romay Río, M.F. 2022. Variación de la humedad de los combustibles finos vivos en formaciones de matorral con predominio de Erica australis y Pterospartum tridentatum en la montaña oriental de Lugo. (Oral) 8º Congreso Forestal Español: “La ciencia forestal y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible”. Lleida, Cataluña (España), 27/06/2022-1/07/2022

Estimaciones de carga y estructura vertical de formaciones de matorral a partir de mediciones de obstrucción visual en campo

Participación en congresos e reunións científicas

Arellano-Pérez S., Alonso-Rego C., López-Fernández M., Álvarez-González J.G., Vega J.A., Ruiz-González A. D. 2022. Estimaciones de carga y estructura vertical de formaciones de matorral a partir de mediciones de obstrucción visual en campo. (Poster). 8º Congreso Forestal Español: “La ciencia forestal y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible”. Lleida, Cataluña (España), 27/06/2022-1/07/2022
En: SECF. 2022. 8º Congreso Forestal Español: “La ciencia forestal y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible”. 8CFE-211, 13 pp. ISBN: 978-84-941695-6-4

Estimación de la altura del complejo de combustible en comunidades de matorral desarbolado a partir de datos LIDAR de baja densidad

Participación en congresos e reunións científicas

Arellano-Pérez S., Guerra-Hernández J., Botequim B., Alonso-Rego C., López-Fernández M., Álvarez-González J.G., Guilherme-Borges, J.G., Ruiz-González A. D. 2022. Estimación de la altura del complejo de combustible en comunidades de matorral desarbolado a partir de datos LIDAR de baja densidad. (Poster) 8º Congreso Forestal Español: “La ciencia forestal y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible”. Lleida, Cataluña (España), 27/06/2022-1/07/2022
En: SECF. 2022. 8º Congreso Forestal Español: “La ciencia forestal y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible”. 8CFE-448, 13 pp. ISBN: 978-84-941695-6-4

Bioeconomía de las plantaciones de eucalipto en Galicia: Análisis de la rentabilidade comercial privada

Participación en congresos e reunións científicas

Arenas Ruiz, S., Díaz Balteiro, L., Rodríguez Soalleiro, R. 2022. Bioeconomía de las plantaciones de eucalipto en Galicia: Análisis de la rentabilidade comercial privada. (Poster) 8º Congreso Forestal Español: “La ciencia forestal y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible”. Lleida, Cataluña (España), 27/06/2022-1/07/2022
En: SECF. 2022. 8º Congreso Forestal Español: “La ciencia forestal y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible”. 8CFE-453, 9 pp. ISBN: 978-84-941695-6-4

The unnoticed effect of biological invasions. Structural changes in mycorrhizal communities of Atlantic ecosystems and consequences for native plant development

Teses de doutoramento

Aut.: Guisande Collazo, Alejandra
Aut.: Guisande Collazo, Alejandra
Tit.: The unnoticed effect of biological invasions. Structural changes in mycorrhizal communities of Atlantic ecosystems and consequences for native plant development (Efectos invisibles das invasións biolóxicas. Cambios estructurais nas comunidades micorrícicas dos ecosistemas atlánticos e consecuencias no desenvolvemento de plantas nativas)
Def.: 7/04/2022
Men. int.: No
Univ.: Universidade de Vigo (España)
Dir.: González, Luis (UniVigo), Souza Alonso, Pablo (USC)

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

    Máis información Aceptar