Incendios

Caracterización del combustible del dosel arbóreo mediante sensores remotos y evaluación del efecto de las claras sobre el comportamiento y severidad potenciales del fuego en pinares del NO de España

Teses de doutoramento

Aut.: Arellano Pérez, Stéfano
Tit.: Caracterización do combustible do dosel arbóreo mediante sensores remotos e avaliación do efecto das claras sobre o comportamento e severidade potenciais do lume en piñeirais do NO de España
Def.: 28/01/2021
Men. int.: sí
Univ.: Universidade de Santiago de Compostela (España)
Dir.: Ruiz González, Ana Daría (USC); Vega Hidalgo, Jose Antonio

Manual de usuario del sistema de predicción de peligro de incendios forestales (SPPIF) de México

Libros e capítulos de libros

Vega-Nieva, D.J., Briseño-Reyes, J., Briones-Herrera, C., Monjarás_Vega, N.A., Silva Cardoza, A., Nava-Miranda, M.G., Calleros-Flores, E., López-Serrano, P.M., Corral, J.J., Cruz Castañeda, E., Robles Gutiérrez, C.A., Salgado Ojeda, T., García Herrera, U.B., Castellanos, J.J., Salas, A.V., Alvarado-Celestino, E., Jolly, W.M., Parks, S., Burgan, R.E., Preisler, H.K., Cruz-López, M.I., Cuahutle, M., Ressl, R., Ibarra Ochoa, M., Morelli, F., Setzer, A., Rodríguez Trejo, D., Pérez-Salicrup, D., Jardel-Pelaez, E., Mata, G., Arellano-Pérez, S., Ruiz-González, A.D., Álvarez-González, J.G., Vega, J.A., Jiménez, E. 2021. Manual de usuario del sistema de predicción de peligro de incendios forestales (SPPIF) de México. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Gobierno de México. 54 pp. http://forestales.ujed.mx/incendios2/php/publicaciones_documentos/1_1-%20MANUAL%20DE%20USUARIO%20SPPIF%20v1_DV290820.pdf

Os incendios forestais do cambio global xa están aquí. Un desafio e unha ocasión para lograr unha resposta social consensuada

Libros e capítulos de libros

Vega, J.A., Arellano-Pérez, S., Fernández, C., Fonturbel, T., Ruiz, A.D. 2021. Os incendios forestais do cambio global xa están aquí. Un desafio e unha ocasión para lograr unha resposta social consensuada. Pp. 49-119. DOI: 10.17075/unxl.2021.002
En: Díaz-Fierros Viqueira, F. (Ed.). Unha nova xeración de lunes? Actas do Coloquio Galaico-Portugués sobre Incendios Forestales. Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela. 240 pp.  ISBN: 978-84-17802-29-5. D.L.: C 564-2021. DOI: 10.17075/unxl.2021

Estimating fuel loads and structural characteristics of shrub communities by using terrestrial laser scanning

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Alonso-Rego, C., Arellano-Pérez, S., Cabo, C., Ordoñez, C., Álvarez-González, J.G., Díaz-Varela, R.A., Ruiz-González, A.D. 2020. Estimating fuel loads and structural characteristics of shrub communities by using terrestrial laser scanning. Remote Sensing 12: 3704. DOI:10.3390/rs12223704

Mid-term effects of a thin-only treatment on fuel complex, potential fire behaviour and severity and post-fire soil erosion protection in fast-growing pine plantations

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Arellano-Pérez, S., Castedo-Dorado, F., Álvarez-González, J.G., Alonso-Rego, C., Vega, J.A., Ruiz-González, A.D. 2020. Mid-term effects of a thin-only treatment on fuel complex, potential fire behaviour and severity and post-fire soil erosion protection in fast-growing pine plantations. Forest Ecology and Management 460:117895. DOI: 10.1016/j.foreco.2020.117895

Near real-time automated early mapping of the perimeter of large forest fires from the aggregation of VIIRS and MODIS active fires in Mexico

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Briones-Herrera, C.I., Vega-Nieva, D.J., Monjarás-Vega, N.A., Briseño-Reyes, J., López-Serrano, P.M, Corral-Rivas, J.J., Alvarado-Celestino, E., Arellano-Pérez, S., Álvarez-González, J.G., Ruiz-González, A.D., Jolly, W.M., Parks, S.A. 2020. Near real-time automated early mapping of the perimeter of large forest fires from the aggregation of VIIRS and MODIS active fires in Mexico. Remote sensing 12:2061. DOI: 10.3390/rs12122061

The Fire and Tree Mortality Database, for empirical modeling of individual tree mortality after fire

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Cansler, C.A., Hood, S.M., Varner, J.M., van Mantgem, P.J., Agne, M.C., Andrus, R.A., Ayres, M.P., Ayres, B.D., Bakker, J.D., Battaglia, M.A., Bentz, B.J., Breece, C.R., Brown, J.K., Cluck, D.R., Coleman, T.W., Corace, R.G., III, Covington, W.W., Cram, D.S., Cronan, J.B., Crouse, J.E., Das, A.J., Davis, R.S., Dickinson, D.M., Fitzgerald, S.A., Fulé, P.Z., Ganio, L.M., Grayson, L.M., Halpern, C.B., Hanula, J.L., Harvey, B.J., Kevin Hiers, J., Huffman, D.W., Keifer, M.B., Keyser, T.L., Kobziar, L.N., Kolb, T.E., Kolden, C.A., Kopper, K.E., Kreitler, J.R., Kreye, J.K., Latimer, A.M., Lerch, A.P., Lombardero, M.J., McDaniel, V.L., McHugh, C.W., McMillin, J.D., Moghaddas, J.J., O’Brien, J.J., Perrakis, D.D.B., Peterson, D.W., Prichard, S.J., Progar, R.A., Raffa, K.F., Reinhardt, E.D., Restaino, J.C., Roccaforte, J.P., Rogers, B.M., Ryan, K.C., Safford, H.D., Santoro, A.E., Shearman, T.M., Shumate, A.M., Sieg, C.H., Smith, S.L., Smith, R.J., Stephenson, N.L., Stuever, M., Stevens, J.T., Stoddard, M.T., Thies, W.G., Vaillant, N.M., Weiss, S.A., Westlind, D.J., Woolley, T.J., Wright, M.C. 2020. The Fire and Tree Mortality Database, for empirical modeling of individual tree mortality after fire (data paper). Scientific Data 7(1):194. DOI: 10.1038/s41597-020-0522-7

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

    Máis información Aceptar