Teledetección

Developing a site index model for P. Pinaster stands in NW Spain by combining bi-temporal ALS data and environmental data

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Guerra-Hernández, J., Arellano-Pérez, S., González-Ferreiro, E., Pascual, A., Sandoval Altelarrea, V., Ruiz-González, A.D., Álvarez-González, J.G. 2021. Developing a site index model for P. Pinaster stands in NW Spain by combining bi-temporal ALS data and environmental data. Forest Ecology and Management 481:118690. DOI: 10.1016/j.foreco.2020.118690

Estimating fuel loads and structural characteristics of shrub communities by using terrestrial laser scanning

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Alonso-Rego, C., Arellano-Pérez, S., Cabo, C., Ordoñez, C., Álvarez-González, J.G., Díaz-Varela, R.A., Ruiz-González, A.D. 2020. Estimating fuel loads and structural characteristics of shrub communities by using terrestrial laser scanning. Remote Sensing 12: 3704. DOI:10.3390/rs12223704

Near real-time automated early mapping of the perimeter of large forest fires from the aggregation of VIIRS and MODIS active fires in Mexico

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Briones-Herrera, C.I., Vega-Nieva, D.J., Monjarás-Vega, N.A., Briseño-Reyes, J., López-Serrano, P.M, Corral-Rivas, J.J., Alvarado-Celestino, E., Arellano-Pérez, S., Álvarez-González, J.G., Ruiz-González, A.D., Jolly, W.M., Parks, S.A. 2020. Near real-time automated early mapping of the perimeter of large forest fires from the aggregation of VIIRS and MODIS active fires in Mexico. Remote sensing 12:2061. DOI: 10.3390/rs12122061

Diseño de sistemas de monitorización forestal a escala regional

Proxectos de investigación

Cod., tit.: ED431F 2020/02, Deseño de sistemas de monitorización forestal a escala rexional


Fin: Programa de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas do SUG en réxime de concurrencia competitiva. Modalidade de Proxectos de excelencia. Consellería de Educación, Universidade e F.P (Xunta de Galicia)
Part.: EPS (USC)
Dur.: 1/01/2020-30/11/2024
C.: 115.000€
I.P.: Pérez Cruzado, César
Part. UXAFORES: Diéguez Aranda, U., Ruiz González, A.D., Molina Valero, J.A

Combining multispectral and texture imagery features to assess health condition in priority riparian forests by means of unmanned aerial systems

Participación en congresos e reunións científicas

Rodríguez-González, P.M., Guerra-Hernández, J., Díaz-Varela, R.A., Álvarez-González, J.G. 2020. Combining multispectral and texture imagery features to assess health condition in priority riparian forests by means of unmanned aerial systems. (Oral). EGU2020: Sharing Geoscience Online EGU2020-9680. In: 22nd EGU General Assembly, held online 4-8 May, 2020, id.9680 https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020EGUGA..22.9680M/abstract

Estimation of the vertical distribution of the fine canopy fuel in pinus sylvestris stands using low density LiDAR data

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Fidalgo-González, L.A., Arellano-Pérez, S., Álvarez-González, J.G., Castedo-Dorado, F., Ruíz-González, A. D., González-Ferreiro, E. 2019. Estimation of the vertical distribution of the fine canopy fuel in pinus sylvestris stands using low density LiDAR data/ Estimación de la distribución vertical de combustibles finos del dosel de copas en masas de Pinus sylvestris empleando datos LiDAR de baja densidad. Revista de Teledetección 53:1-16. DOI: 10.4995/raet.2019.11241

SJR I.I.: Earth and planetary sciences (miscellanous) Q2; 0,417

Análisis de imágenes Landsat para la determinación de cambios de uso del suelo en un área de preservación ambiental (APA) en la zona de influencia de la ciudad de Brasilia (Brasil)

Artigos publicados en revistas científicas non incluídas no JCR o SJR

Imaña-Encinas, J., Banks-Machado, E. G., Oliveira-Ramos, N., Riesco-Muñoz, G. 2019. Análisis de imágenes Landsat para la determinación de cambios de uso del suelo en un área de preservación ambiental (APA) en la zona de influencia de la ciudad de Brasilia (Brasil). Revista Forestal del Perú 34(2):163-171. DOI: 10.21704/rfp.v34i2.1327

Estimación del área basimétrica en masas maduras de Pinus sylvestris en base a una única medición del escáner láser terrestre (TLS)

Artigos publicados en revistas científicas non incluídas no JCR o SJR

Molina Valero, J. A., Ginzo Villamayor, M. J., Novo Pérez, M. A., Álvarez-González, J. G., Pérez-Cruzado, C. 2019. Estimación del área basimétrica en masas maduras de Pinus sylvestris en base a una única medición del escáner láser terrestre (TLS). Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 45(3): 97-116. DOI: 10.31167/csecfv0i45.19887

Temporal patterns of active fire density and its relationship with a satellite fuel greenness index by vegetation type and region in Mexico during 2003–2014

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Vega-Nieva, D.J., Nava-Miranda, M.G., Calleros-Flores, E., López-Serrano, P.M., Briseño-Reyes, J., López-Sánchez, C., Corral-Rivas, J.J., Montiel-Antuna, E., Cruz-Lopez, M.I., Ressl, R., Cuahtle, M., Alvarado-Celestino, E., González-Cabán, A., Cortes-Montaño, C., Pérez-Salicrup, D., Jardel-Pelaez, E., Jiménez, E., Arellano-Pérez, S., Álvarez-González, J.G., Ruiz-González, A.D. 2019. Temporal patterns of active fire density and its relationship with a satellite fuel greenness index by vegetation type and region in Mexico during 2003–2014. Fire Ecology 15(1): 28. DOI:10.1186/s42408-019-0042-z

JCR I.I.: Forestry R 33/68 (Q2); IF 1,667

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

    Máis información Aceptar