Books and book chapters

Data on the use of sorbents to control pollution in Europe, with main focus on Spain and Galicia

Books and book chapters

Núñez-Delgado, A., Álvarez-Rodríguez, E., Conde-Cid. M., Fernández-Calviño, D., Arias-Estévez, M., Fernández-Sanjurjo, M.J. 2021. Chapter 2 - Data on the use of sorbents to control pollution in Europe, with main focus on Spain and Galicia. Pp.15-31
In: Núñez-Delgado, A. (Ed.). Sorbents Materials for Controlling Environmental Pollution. Current State and Trends. 1st Edition. Elsevier. Paperback ISBN: 9780128200421. eBook ISBN: 9780323851848

Sorbents to control soil pollution

Books and book chapters

Núñez-Delgado, A., Fernández-Sanjurjo, M.J., Álvarez-Rodríguez, E., Arias-Estévez, M., Conde-Cid. M., Fernández-Calviño, D. 2021. Chapter 25 - Sorbents to control soil pollution. Pp. 691-700
In: Núñez-Delgado, A. (Ed.). Sorbents Materials for Controlling Environmental Pollution. Current State and Trends. 1st Edition. Elsevier. Paperback ISBN: 9780128200421. eBook ISBN: 9780323851848

Sorbents for antibiotics removal

Books and book chapters

Núñez-Delgado, A., Fernández-Sanjurjo, M.J., Fernández-Calviño, D., Arias-Estévez, M., Álvarez-Rodríguez, E., Conde-Cid. M. 2021. Chapter 16. Sorbents for antibiotics removal. Pp. 417-433
In: Núñez-Delgado, A. (Ed.). Sorbents Materials for Controlling Environmental Pollution. Current State and Trends. 1st Edition. Elsevier. Paperback ISBN: 9780128200421. eBook ISBN: 9780323851848

Manual de usuario del sistema de predicción de peligro de incendios forestales (SPPIF) de México

Books and book chapters

Vega-Nieva, D.J., Briseño-Reyes, J., Briones-Herrera, C., Monjarás_Vega, N.A., Silva Cardoza, A., Nava-Miranda, M.G., Calleros-Flores, E., López-Serrano, P.M., Corral, J.J., Cruz Castañeda, E., Robles Gutiérrez, C.A., Salgado Ojeda, T., García Herrera, U.B., Castellanos, J.J., Salas, A.V., Alvarado-Celestino, E., Jolly, W.M., Parks, S., Burgan, R.E., Preisler, H.K., Cruz-López, M.I., Cuahutle, M., Ressl, R., Ibarra Ochoa, M., Morelli, F., Setzer, A., Rodríguez Trejo, D., Pérez-Salicrup, D., Jardel-Pelaez, E., Mata, G., Arellano-Pérez, S., Ruiz-González, A.D., Álvarez-González, J.G., Vega, J.A., Jiménez, E. 2021. Manual de usuario del sistema de predicción de peligro de incendios forestales (SPPIF) de México. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Gobierno de México. 54 pp. http://forestales.ujed.mx/incendios2/php/publicaciones_documentos/1_1-%20MANUAL%20DE%20USUARIO%20SPPIF%20v1_DV290820.pdf

Os incendios forestais do cambio global xa están aquí. Un desafio e unha ocasión para lograr unha resposta social consensuada

Books and book chapters

Vega, J.A., Arellano-Pérez, S., Fernández, C., Fonturbel, T., Ruiz, A.D. 2021. Os incendios forestais do cambio global xa están aquí. Un desafio e unha ocasión para lograr unha resposta social consensuada. Pp. 49-119. DOI: 10.17075/unxl.2021.002
En: Díaz-Fierros Viqueira, F. (Ed.). Unha nova xeración de lunes? Actas do Coloquio Galaico-Portugués sobre Incendios Forestales. Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela. 240 pp.  ISBN: 978-84-17802-29-5. D.L.: C 564-2021. DOI: 10.17075/unxl.2021

    About cookies

    Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.

    More information Accept