uxafores

Persoal

UXAFORES está composta por profesores doutores enxeñeiros de montes, enxeñeiros agrónomos, biólogos, químicos e farmacéuticos e un grupo variable de persoal en formación e de apoio, así como colaboradores de diferentes universidades, centros de investigación e empresas españolas e estranxeiras. Na actualidade está coordinada polo catedrático Roque Rodríguez Soalleiro.

Investigadores principais

 • RODRÍGUEZ SOALLEIRO, ROQUE J. (COORDINADOR)

  Formación
  Doutor Enxeñeiro de Montes (UPM, 1995)

  Posto
  Catedrático de Universidade, Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría

  Liñas de investigación

  • Tratamentos silvícolas de piñeirais atlánticos
  • Silvicultura de plantacións
  • Crecemento e nutrición de plantacións forestais
  • Modelización do crecemento e a produción forestal

  Tel. +34 982 823 107
  E-mail roque.rodriguez@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0001-6914-4748

  URL Scopus Author http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6507059484

  Web of Science ResearcherID E-4275-2012

   

 • ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JUAN GABRIEL

  Formación
  Doutor Enxeñeiro de Montes (UPM, 1997)

  Posto
  Catedrático de Universidade, Departamento de Enxeñaría Agroforestal

  Liñas de investigación

  • Biometría
  • Modelización do crecemento e a produción forestal
  • Técnicas de inventario forestal
  • Biomasa e captura de carbono

  Tel. +34 982 223 289
  E-mail juangabriel.alvarez@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0002-5206-9128

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8418370700

 • ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, ESPERANZA

  Formación
  Doutora en Ciencias Biolóxicas (USC, 1990)

  Posto
  Catedrática de Universidade, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación

  • Toxicidade do aluminio en solos agrícolas e forestais
  • Estudos de degradación e recuperación de solos
  • Fertilidade de solos agrícolas e forestais. Dinámica de macro e micronutrintes
  • Tratamento, valorización e reciclaxe de residuos sólidos
  • Contaminación por metais pesados e antibióticos de uso veterinário
  • Utilización de materiais bioadsorbentes para descontaminación de solos e augas

  Tel. +34 982 823 117

  E-mail: esperanza.alvarez@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0003-3470-2679

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7203082676

  Web of Science ResearcherID B-3154-2018

 • BARREIRO BUJÁN, ANA ISABEL

  Formación
  Doutora en Bioloxía (USC, 2016)

  Posto
  Contratada posdoutoral Juan de la Cierva incorporación, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación

  • Microbioloxía de solos
  • Solos agrícolas
  • Solos forestais

  E-mail ana.barreiro.bujan@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0003-2680-6590

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=37021226500

  Web of Science ResearcherID AAA-2026-2020

 • DIÉGUEZ ARANDA, ULISES

  Formación
  Doutor Enxeñeiro de Montes (USC, 2004 )

  Posto
  Profesor titular de Universidade (acreditado a Catedrático de Universidade), Departamento de Enxeñaría Agroforestal

  Liñas de investigación

  • Biometría
  • Modelización do crecemento e a produción forestal
  • Técnicas de inventario forestal
  • Ordenación de montes

  Tel. +34 982 823 300
  E-mail ulises.dieguez@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0002-4640-6714

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8330722500

  Web of Science ResearcherID E-4302-2012

 • FERNÁNDEZ MARCOS, MARÍA LUISA

  Formación
  Doutora en Química (USC, 1985)

  Posto
  Profesor titular de universidade, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación

  • Ciencia do solo
  • Química do solo
  • Dinámica de nutrintes
  • Servizos ecosistémicos do solo
  • Solos tropicais. Agricultura tropical

  Tel. +34 982 823 119
  E-mail mluisa.fernandez@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0002-1168-7923

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6602569795

  Web of Science ResearcherID B-5005-2008

 • FERNÁNDEZ SANJURJO, MARÍA JOSEFA

  Formación
  Doutora en Ciencias Biológicas (USC, 1994)

  Posto
  Profesora Titular de Universidade, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación

  • Fertilidade de solos agrícolas e forestais. Dinámica de macro e micronutrintes
  • Influenza da rizosfera en aspectos edafoxenéticos e nutricionais dos solos
  • Estudos de degradación, contaminación e recuperación de solos. Reutilización de residuos
  • Utilización de materiais bioadsorbentes para descontaminación de solos e augas

  Tel. +34 982 823 141
  E-mail mf.sanjurjo@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0001-6728-7147

  URL Scopus author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6602380625

  Web of Science ResearcherID ABC-6938-2020

 • GUAITA FERNÁNDEZ, MANUEL

  Formación
  Doutor Enxeñeiro Agrónomo (UPM, 1996)

  Posto

  • Catedrático de Universidade, Departamento de Enxeñaría Agroforestal
  • Director da Plataforma de Enxeñería da Madeira Estructural (PEMADE) da USC

  Liñas de investigación

  • Determinación da perda de resistencia da madeira estrutural pola presenza de defectos mediante simulación numérica
  • Resistencia de materiais e cálculo de estruturas
  • Construción rural e vías forestais

  Tel. +34 982 823 251
  E-mail m.guaita@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0001-9159-7348

  URL Scopus author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6701609444

  Web of Science ResearcherID M-4607-2018

 • LOMBARDERO DIAZ, MARÍA JOSEFA

  Formación
  Doutora en Ciencias Biolóxicas (USC, 1994)

  Posto
  Profesora Titular de Universidade, Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría

  Liñas de investigación

  • Sanidade Forestal
  • Dinámica de poboacións de insectos forestais
  • Sistemas alternativos de control de pragas
  • Defensa do arborado e cambio climático

  Tel. +34 982 823 150
  E-mail mariajosefa.lombardero@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0002-3245-896X

  URL Scopus author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7006004831

  Web of Science ResearcherID H-1629-2015

 • MERINO GARCÍA, AGUSTÍN

  Formación
  Doutor en Ciencias Biolóxicas (USC, 1993)

  Posto
  Catedrático de Universidade, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación

  • Edafoloxía
  • Nutrición vexetal
  • Captura de carbono en solos e biomasa
  • Xestión de residuos como fertilizantes de solos
  • Contaminación

  Tel. +34 982 823 120
  E-mail agustin.merino@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0003-3866-7006

  URL Scopus author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006036192

  Web of Science ResearcherID I-5451-2015

 • NÚÑEZ DELGADO, AVELINO

  Formación
  Doutor en Farmacia (USC, 1993)

  Posto
  Profesor Titular de Universidade (acreditado a Catedrático de Universidade),  Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola
   

  Liñas de investigación

  • Contaminación difusa e contaminación puntual
  • Sistemas eco-tecnolóxicos de tratamento da contaminación: Filtros verdes, humedais artificiais, sistemas filtrantes
  • Transporte de solutos en medios porosos
  • Tratamento, valorización e reciclaxe de residuos sólidos
  • Estudo e recuperación de solos e contornos degradados
  • Sorción e bio-sorción de contaminantes

  Tel. +34 982 823 140
  E-mail avelino.nunez@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0001-5373-1606

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603495226

  Web of Science ResearcherID K-3964-2013

 • RIESCO MUÑOZ, GUILLERMO

  Formación
  Doutor Enxeñeiro de Montes (UPM, 2001)

  Posto
  Profesor Titular de Universidad, Departamento de Enxeñaría Agroforestal

  Liñas de investigación

  • Ordenación de montes
  • Influencia da silvicultura na calidade da madeira
  • Caracterización tecnolóxica da madeira

  Tel. +34 982 823 233
  E-mail guillermo.riesco@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0002-9830-7398

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=44761415700

 • ROJO ALBORECA, ALBERTO

  Formación
  Doutor Enxeñeiro de Montes (UPM, 1994)

  Posto
  Profesor Titular de Universidade (acreditado a Catedrático de Universidade), Departamento de Enxeñaría Agroforestal

  Liñas de investigación

  • Ordenación de montes
  • Optimización forestal
  • Modelización do crecemento e a produción forestal
  • Silvicultura
  • Biomasa e captura de carbono
  • Certificación forestal

  Tel. +34 982 823 221
  E-mail alberto.rojo@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0002-8884-4317

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9739288500

  Web of Science ResearcherID E-4304-2012

 • RUIZ GONZÁLEZ, ANA DARÍA

  Formación
  Doutor Enxeñeiro de Montes (UPM, 2005)

  Posto
  Profesora Titular de Universidade, Departamento de Enxeñaría Agroforestal

  Liñas de investigación
  Estudo da variación e da predición da humidade dos restos forestais e a súa relación co risco de incendio e o comportamento do lume

  Tel. +34 982 823 220
  E-mail anadaria.ruiz@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0001-9596-1709

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6602725876

 • SOUZA ALONSO, PABLO

  Formación
  Doutor en Bioloxía (Univ. Vigo, 2015)

  Posto
  Contratado posdoutoral modalidade A Xunta de Galicia, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Líñas de investigación

  • Mellora na recuperación de espazos degradados por lume en áreas mediterráneas
  • Identificación de factores limitantes de recuperación

  E-mail: pablo.souza@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0003-4334-8683

  URL Scopus Author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55776989700

Persoal contratado

 • ALONSO REGO, CECILIA

  Formación

  • Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural (USC, 2015)
  • Máster en Enxeñaría Forestal (USC, 2017)

  Posto

  Contratada predoutoral da Xunta de Galicia, Departamento de Enxeñaría Agroforestal

  Liñas de investigación

  • Combustibles forestais
  • Severidade do lume
  • Comportamento do lume

  Tel. +34 982 823 315
  E-mail: c.alonso.rego@usc.es

 • CELA DABLANCA, RAQUEL

  Formación

  Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural (USC, 2018)

  Puesto

  Técnico Superior de apoio á investigación, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación

  • Solos
  • Contaminación por metales pesados e antibióticos
  • Utilización de bioadsorbentes para descontaminación de solos

  Tel. +34 982 823 145
  E-mail: raquel.dablanca@usc.es

 • EIMIL FRAGA, CRISTINA (DOUTORA)

  Formación
  Doutora enxeñeira de montes (USC, 2016)

  Posto
  Técnico superior de apoio á investigación, Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría

  Liñas de investigación

  • Nutrición forestal
  • Relacións estación-produción
  • Morfoloxía e lonxevidade de acículas

  Tel. + 34 982823149
  E-mail cristina.eimil@usc.es

 • FEIJÓO LOMBAO, BELÉN

  Formación

  • Arquitecto (Universidade de A Coruña, 2008)
  • Máster en Enxeñaría da Madeira Estrutural (USC, 2015)

  Posto
  Técnico Superior de apoio á investigación, PEMADE

  Liñas de investigación
  Estudo da madeira estrutural

  Tel. + 34 982 823 321
  E-mail mbelen.feijoo@usc.es

 • FERNÁNDEZ CAMPO, MARTINA

  Formación

  Enxeñeira de montes (USC, 2015)

  Posto

  Técnico Superior de apoio á investigación, PEMADE

  Liñas de investigación

  Estudo da madeira estrutural

  Tel. + 34 982 823 321

  E-mail martina.fernández@usc.es

 • GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MARIO

  Formación

  • Enxeñeiro Técnico Forestal (USC, 2003)
  • Máster oficial de Contaminación Industrial (UVigo, 2009)

  Posto

  • Técnico Superior de apoio á investigación, Departamento de Enxeñaría Agroforestal
  • Estudante de doutoramento

  Liñas de investigación
  Optimización da xestión forestal

  Tel. +34 982 823 228
  E-mail: josemario.gonzalez@usc.es

 • IGLESIAS CANABAL, ANDRÉS

  Formación

  • Grao en Enxeñaría da Enerxía (UVigo, 2018)
  • Máster oficial en Enxeñaría Industrial (UHU, 2020)

  Posto

  • Investigador colaborador, Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
  • Estudante de doutoramento

  Liñas de investigación

  Avaliación de propiedades enerxéticas da biomasa

  E-mail: a.iglesias.canabal@usc.es

 • JIMÉNEZ URQUÍA, BEGOÑA

  Formación

  Arquitecto (ETS Arquitectura San Sebastián-UPV, 2010)

  Posto

  Técnico de apoio á investigación, PEMADE

  Liñas de investigación

  Estudo da madeira estrutural

  Tel.  + 34 982 823 321
  E-mail: begona.jimenez.urquia@usc.es

   

 • LOMBARDERO BARRERA, DIEGO

  Formación

  • Técnico Superior en Xestión Forestal e do Medio Natural
  • Técnico Superior en Paisaxismo e Medio Rural

  Posto

  • Axudante de apoio á investigación, Departamento de Enxeñaría Agroforestal

  Liñas de traballo

  • Inventario forestal
  • Dasometría

  E-mail: diego.lombardero.barrera@usc.es

 • LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARIO

  Formación
  Ciclo de Técnico Superior de Xestión e Conservación de Recursos Naturais e Paisaxísticos (Escola de Capataces de Lourizán)

  Posto
  Axudante de apoio a investigación, Departamento de Enxeñeria Agroforestal

  Liñas de traballo

  • Inventario forestal
  • Combustibles forestais
  • Incendios forestais
  • Solos

  Tel. +34 982 823 315

  E-mail: mario.lopez.fernandez@usc.es

 • LORENZANA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO

  Formación
  Arquitecto Arquitecto (Universidade de A Coruña, 2011)

  Posto
  Técnico Superior de apoio á investigación, PEMADE

  Liñas de investigación
  Estudo da madeira estrutural

  Tel.: +34 982 823 321

  E-mail: joseantonio.lorenzana@usc.es

 • MARTÍNEZ CALVO, ADELA (DOUTORA)

  Formación

  Doutora en Estatística e Investigación de Operacións (USC, 2013)

  Posto

  Investigadora asociada, Departamento de Enxeñeria Agroforestal

  Liñas de investigación

  • Modelización estatística
  • Técnicas de mostraxe

  E-mail: adela.martinez.calvo@usc.es

 • MOLINA VALERO, JUAN ALBERTO

  Formación

  • Graduado en Enxeñaría Forestal (UCO, 2015)
  • Máster en Enxeñaría de Montes (USC, 2017)

  Posto
  Contratado FPU, Departamento de Enxeñaría Agroforestal

  Liñas de investigación

  • Degradación forestal
  • Xestión de bases de datos de Inventarios Forestais
  • Inventario forestal

  Tel. +34 982 823 112
  E-mail: juanalberto.molina.valero@usc.es

 • OMIL IGNACIO, BEATRIZ (DOUTORA)

  Formación
  Doutora Enxeñeiro de Montes (USC, 2007)

  Posto
  Técnico Superior de apoio á investigación, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación

  • Solos
  • Xestión e valoración de residuos

  Tel.: +34 982 823 114
  E-mail: beatriz.omil@usc.es

 • PERAL VARELA, HELGA

  Formación
  Enxeñaría técnica forestal (USC)

  Posto
  Axudante de apoio á investigación, PEMADE

  Liñas de investigación
  Investigación en madeira estrutural

  Tel.: +34 982 823 321
  E-mail: helga.peral@usc.es

 • PÉREZ ANTELO, M. ALMUDENA (DOUTORA)

  Formación
  Doutora en Ciencias Biolóxicas (UAM, 1993)

  Posto
  Técnico Superior de apoio á xestión da investigación, Departamento de Enxeñaría Agroforestal

  Liñas de traballo

  • Xestión de I+D
  • Apoio en labores administrativas e de xestión de persoal
  • Mantemento do sitio Web

  Tel.: +34 982 823 316
  E-mail: almudena.perez@usc.es

 • PORTELA BARRAL, MARÍA

  Formación
  Enxeñeiro de Montes (USC, 2014)

  Posto

  • Directora de Calidade do Laboratorio de Enxeñaría de Estruturas, PEMADE (EPSE, USC)
  • Estudante de doutoramento

  Liñas de investigación
  Estudo da madeira estrutural

  Tel. +34 982 823 628; +34 982 823 654
  E-mail: maria.portela.barral@usc.es

 • VÁZQUEZ CELEIRO, MARÍA JESÚS

  Formación
  Técnico Especialista en Análises e Procesos Básicos (IES Roberto Vidal de la Torre, 1998)

  Posto
  Axudante de apoio a investigación, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de traballo
  Análises de solos

  Tel. +34 982 823 145
  E-mail: mj.vazquez@usc.es

 • ÁLVAREZ TABOADA, MARÍA FLOR (Doutora)

  Posto
  Profesora Titular, Universidade de León

  Enderezo de contacto
  Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas (Universidad de León)
  Tecnología Minera, Topográfica y de Estructuras
  Avd. de Astorga s/n, 24400 Ponferrada, León (España)

  Tel. +34 987 442 042
  E-mail flor.alvarez@unileon.es

 • AYRES, MATTHEW P. (Doutor)

  Posto
  Catedrático, Dartmouth College

  Enderezo de contacto
  Department of Biological Sciences
  Dartmouth College, Hanover, NH 03755 (USA)

  Tel. (603) 646-2788
  E-mail matthew.p.ayres@dartmouth.edu

 • BALUARTE VÁSQUEZ, JUAN ROMMEL (Doutor)

  Posto
  Analista forestal

  Enderezo de contacto
  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
  Dirección de Inventario y Valoración
  Calle 7, nº 229. Urbanización Rinconada Baja
  La Molina, Lima, Perú

  Tel. + 0051 965 836 761
  E-mail jbaluarte@hotmail.com

 • BARRIO ANTA, MARCOS (Doutor)

  Posto
  Profesor titular de universidade, Universidade de Oviedo

  Enderezo de contacto
  Área de Ingenierías Técnicas
  Departamento de Biología de Organismos y Sistemas
  Escuela Politécnica de Mieres (Universidad de Oviedo)
  C/ Gonzalo Gutiérrez de Quirós, s/n, 33600 Mieres, Asturias (España)

  Tel. +34 985 458 047
  E-mail barriomarcos@uniovi.es

 • CASTEDO DORADO, FERNANDO (Doutor)

  Puesto
  Profesor Titular de universidade, Universidade de León

  Enderezo de contacto
  Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (Universidad de León)
  Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias
  Campus de Ponferrada
  Avda. de Astorga s/n, 24400 Ponferrada-León (España)

  Tel. + 34 987 442 078
  E-mail fcasd@unileon.es

 • COELHO, GUSTAVO FERREIRA (Doutor)

  Posto
  Profesor Asistente

  Enderezo de contacto
  Pontificia Universidad Católica del Paraná (PUCPR)
  Campus Toledo (Brasil)

 • CORRAL RIVAS, JOSÉ JAVIER (Doutor)

  Posto
  Director do Instituto de Silvicultura e Industria da Madeira-ISIMA da Universidade Juárez del Estado de Durango

  Enderezo de contacto
  Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera (ISIMA)
  Boulevard del Guadiana, 501
  Ciudad Universitaria
  34000 Durango (México)

  Tel. + 52 618 825 1886
  E-mail jcorral@ujed.mx

 • CORTI, GIUSEPPE (Doutor)

  Posto
  Profesor habilitado ordinario

  Enderezo de contacto
  Polytechnic University of Marche
  Department of Agriculture, Food and Environmental Sciences, Soil Science Division
  Via Brecce Bianche. 60131 Ancona (Italy)

 • CRECENTE CAMPO, FELIPE (Doutor)

  Posto
  Delegado I+d+I na empresa consultora CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.P.

  Enderezo de contacto
  CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental S.L.P.
  Rúa Illas Cíes nº 52-54-56, Bajo. 27003 Lugo

  Tel. +34 982 216 099
  E-mail felipe.crecente@cernaingenieria.es

 • DANS DEL VALLE, FRANCISCO

  Puesto
  Director da AFG

  Enderezo de contacto
  Asociación Forestal de Galicia-AFG
  Rúa do Vilar, nº 33, 1º
  15705 Santiago de Compostela

  E-mail: fdans@asociacionforestal.org

 • EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ÓSCAR LUIS

  Posto
  Director executivo da empresa consultora CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.P.

  Enderezo de contacto
  CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental S.L.P.
  Rúa Illas Cíes nº 52-54-56, Bajo. 27003 Lugo

  Tel. +34 982 216 099
  E-mail administracion@cernaingenieria.es

 • FERREIRA, TIMOTEO CAETANO (Doutor)

  Posto
  Consultor internacional, especialista en Cambio Climático e Xestión de Recursos Naturais

  Enderezo de contacto
  Travessa do Covelo, 61 - Vila Marim
  5000-773 Vila Real (Portugal)

 • GÓMEZ GARCÍA, ESTEBAN (Doutor)

  Posto
  Contratado posdoutoral no Centro de Investigación Forestal de Lourizán

  Enderezo de contacto
  Centro de Investigación Forestal de Lourizán
  Departamento de Silvicultura y Mejora Forestal
  Carretera de Marín km 3.5, 36153, Pontevedra

  Tel. +34 986 805 072
  E-mail esteban.gomez.garcia@xunta.es

 • GONZÁLEZ FERREIRO, EDUARDO MANUEL (Doutor)

  Posto
  Profesor axudante doutor

  Dirección de contacto
  Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas
  Dpto. de Tecnología minera, Topografía y de Infraestructuras
  Avda. de Astorga s/n, 24401 Ponferrada, León (España)

  E-mail egonf@unileon.es

 • GONÇALVES, RAQUEL (Doutora)

  Posto

  • Profesora Titular de universidade
  • Lidera o grupo de Estudos non destrutivos da madeira do Consejo Nacional de Investigación de Brasil (CNPq)
  • Coordinadora do Laboratorio de Estudos non Destrutivos (LabENS) da UNICAMP

  Enderezo de contacto
  Universidade Estadual de Campinas
  Faculdade de Engenharia Agrícola – FEAGRI
  Av. Cândido Rondon, 501 - Barão Geraldo
  13083-875 - Campinas/SP (Brasil)

 • GONÇALVES JÚNIOR, AFFONSO CELSO (Doutor)

  Posto

  • Investigador e profesor asociado
  • Coordinador do Laboratorio de Química Ambiental

  Enderezo de contacto
  Universidad Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)
  Centro de Ciências Agrárias
  Rua Pernambuco, 1777. CEP 85.960-000 Marechal Cândido Rondon - PR – (Brasil)

 • GORGOSO VARELA, JOSÉ JAVIER (Doutor)

  Posto
  Contratado do Programa Torres Quevedo

  Enderezo de contacto
  Föra forest technologies

  E-mail javier.gorgoso@fora.es

 • HEVIA CABAL, ANDREA (Doutora)

  Posto
  Investigadora contratada pola Universidad de Huelva

  Enderezo de contacto
  Universidad de Huelva
  Dpto. de Ciencias Agroforestales
  La Rábida, s/n, Huelva (España)

  E-mail andrea.hevia@dcaf.uhu.es

 • MERLO SÁNCHEZ, ESTHER (Doutora)

  Posto
  Directora e responsable do Departamento de I+D de MADERA+ (Empresa de Base Tecnolóxica)

  Enderezo de contacto
  MADERA+ Calidad Forestal S.L.
  Amedo 5, 32708 Maceda, Ourense (España)

  Tel. + 34 685 825 640
  E-mail maderaplus@maderaplus.es

   

 • PEREIRA-ESPINEL PLATA, JAVIER

  Puesto
  Consultor independiente

  Enderezo de contacto
  Robur Ingeniería
  Quiroga Ballesteros Nº1, 1º, Lugo (España)

  Tel. 659592708
  E-mail roburingenieria@gmail.com

 • PÉREZ RODRÍGUEZ, FERNANDO (Doutor)

  Puesto
  Contratado do programa Torres Quevedo

  Enderezo de contacto
  Föra forest technologies
  C/ Eduardo Saavedra 38, Soria (España)

  E-mail: fernando.perez@fora.es

 • RÍOS TUBÍO, PABLO

  Posto
  Investigador de los proyectos LANDCARE, Bolan C y MyR en el NIBIO

  Enderezo de contacto
  Wageningen University and Research
  Forest and National Conservation
  6708PB Wageningen, Holland

  Tel. +34 671 806 885
  E-mail pablo.riostubio@wur.nl

   

   

   

 • RODRIGUEZ GARCÍA, JUAN CARLOS (Doutor)

  Posto
  Profesor de Ensino Secundario no IES Lucus Augusti

  Enderezo de contacto
  IES Lucus Augusti
  Avda. Rodriguez Mourelo, s/n, 27002 Lugo (España)

  Tel. + 34 982 828 020
  E-mail juancarlos.rodriguez@edu.xunta.es

   

 • RON CURRÁS, FERNANDO

  Posto
  Xerente de TRAGSATEC, S.A. Unidade Territorial Noroeste

  Enderezo de contacto
  TRAGSATEC, S.A.
  Oficinas Grupo TRAGSA
  Vía Pasteur 29-31. Polígono Industrial do Tambre. 15890 Santiago de Compostela (España)

  E-mail fron@tragsa.es

 • SOLLA GULLÓN, FERNANDO (Doutor)

  Posto
  Xefe de explotación, Departamento de Bioenerxía, na empresa Forestación Galicia, S.A.

  Enderezo de contacto
  Forestación Galicia S.A.
  Calle Pablo Picasso 8-1izqda. 32002 Ourense (España)

  Tel. +34 619 704 284
  E-mail fernando.solla@foresga.es

 • STANKOVA, TATIANA V. (Doutora)

  Puesto
  Investigadora no Forest Research Institute da Bulgarian Academy of Sciences

  Enderezo de contacto
  Dep. of Forest genetics, physiology and plantations
  Forest Research Institute of B.A.S.
  132 "St. Kliment Ohridski" blvd. 1756 Sofia (Bulgaria)

  Tel. +359-88-47-70-601;+34-69-19-90-820
  E-mail tatianastankova@yahoo.com
  Web www.tatianastankova.wordpress.com

 • VARGAS LARRETA, BENEDICTO (Doutor)

  Posto
  Profesor- investigador titular “C”

  Enderezo de contacto
  Instituto Tecnológico de El Salto (ITES)
  División de Estudios de Posgrado e Investigación
  Mesa del Tecnológico s/n, 34942 El Salto, P. N., Durango (México)

  Tel. +52 675 87 60239 ext.107
  E-mail bvargas@itelsalto.edu.mex

 • VON GADOW, KLAUS (Doctor)

  Doctor Honoris causa pola University of Life Sciences de Estonia en Tartu e pola Universidade de Santiago de Compostela

  Puesto

  • Catedrático xubilado de ordenación de montes da Facultade de Ciencias e Ecoloxía Forestal da Georg-August-University en Göttingen
  • Supervisión de estudantes na Georg-August-University en Göttingen
  • Profesor extraordinario da Facultade Forestal da University of Stellenbosch en Sudáfrica
  • Profesor honorario da Chinese Academy of Forestry (Pekín)

  Dirección de contacto
  Georg-August-University Göttingen
  Faculty of Forest Sciences and Forest Ecology
  Burckhardt-Institute
  Section Forest Inventory and Remote Sensing
  Büsgenweg 5 ,37077 Göttingen

  Tel. 49 551 393 471
  E-mail Kgadow@gwdg.de

Uso de cookies

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Máis información Aceptar