uxafores

Persoal

UXAFORES está composto por docentes doutores en enxeñaría de montes, enxeñaría agrónoma, bioloxía, química e farmacia e un grupo variable de persoal en formación e de apoio, así como personal colaborador de diferentes universidades, centros de investigación e empresas españolas e estranxeiras. Na actualidade, está coordinado pola catedrática Esperanza Álvarez Rodríguez.

Investigadores principais

 • ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, ESPERANZA (COORDINADORA)

  Formación
  Doutora en Ciencias Biolóxicas (USC, 1990)

  Posto
  Catedrática de Universidade, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación

  • Toxicidade do aluminio en solos agrícolas e forestais
  • Estudos de degradación e recuperación de solos
  • Fertilidade de solos agrícolas e forestais. Dinámica de macro e micronutrintes
  • Tratamento, valorización e reciclaxe de residuos sólidos
  • Contaminación por metais pesados e antibióticos de uso veterinário
  • Utilización de materiais bioadsorbentes para descontaminación de solos e augas

  Tel. +34 982 823 117

  E-mail: esperanza.alvarez@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0003-3470-2679

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7203082676

  Web of Science ResearcherID B-3154-2018

 • ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JUAN GABRIEL

  Formación
  Doutor Enxeñeiro de Montes (UPM, 1997)

  Posto
  Catedrático de Universidade, Departamento de Enxeñaría Agroforestal

  Liñas de investigación

  • Biometría
  • Modelización do crecemento e a produción forestal
  • Técnicas de inventario forestal
  • Biomasa e captura de carbono

  Tel. +34 982 223 289
  E-mail juangabriel.alvarez@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0002-5206-9128

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8418370700

 • BARREIRO BUJÁN, ANA ISABEL

  Formación
  Doutora en Bioloxía (USC, 2016)

  Posto
  Contratada posdoutoral Juan de la Cierva incorporación, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación

  • Microbioloxía de solos
  • Solos agrícolas
  • Solos forestais

  E-mail ana.barreiro.bujan@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0003-2680-6590

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=37021226500

  Web of Science ResearcherID AAA-2026-2020

 • DIÉGUEZ ARANDA, ULISES

  Formación
  Doutor Enxeñeiro de Montes (USC, 2004 )

  Posto
  Catedrático de Universidade, Departamento de Enxeñaría Agroforestal

  Liñas de investigación

  • Biometría
  • Modelización do crecemento e a produción forestal
  • Técnicas de inventario forestal
  • Ordenación de montes

  Tel. +34 982 823 300
  E-mail ulises.dieguez@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0002-4640-6714

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8330722500

  Web of Science ResearcherID E-4302-2012

 • FERNÁNDEZ MARCOS, MARÍA LUISA

  Formación
  Doutora en Química (USC, 1985)

  Posto
  Profesor titular de universidade, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación

  • Ciencia do solo
  • Química do solo
  • Dinámica de nutrintes
  • Servizos ecosistémicos do solo
  • Solos tropicais. Agricultura tropical

  Tel. +34 982 823 119
  E-mail mluisa.fernandez@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0002-1168-7923

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6602569795

  Web of Science ResearcherID B-5005-2008

 • FERNÁNDEZ SANJURJO, MARÍA JOSEFA

  Formación
  Doutora en Ciencias Biológicas (USC, 1994)

  Posto
  Profesora Titular de Universidade, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación

  • Fertilidade de solos agrícolas e forestais. Dinámica de macro e micronutrintes
  • Influenza da rizosfera en aspectos edafoxenéticos e nutricionais dos solos
  • Estudos de degradación, contaminación e recuperación de solos. Reutilización de residuos
  • Utilización de materiais bioadsorbentes para descontaminación de solos e augas

  Tel. +34 982 823 141
  E-mail mf.sanjurjo@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0001-6728-7147

  URL Scopus author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6602380625

  Web of Science ResearcherID ABC-6938-2020

 • GUAITA FERNÁNDEZ, MANUEL

  Formación
  Doutor Enxeñeiro Agrónomo (UPM, 1996)

  Posto

  • Catedrático de Universidade, Departamento de Enxeñaría Agroforestal
  • Director da Plataforma de Enxeñería da Madeira Estructural (PEMADE) da USC

  Liñas de investigación

  • Determinación da perda de resistencia da madeira estrutural pola presenza de defectos mediante simulación numérica
  • Resistencia de materiais e cálculo de estruturas
  • Construción rural e vías forestais

  Tel. +34 982 823 251
  E-mail m.guaita@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0001-9159-7348

  URL Scopus author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6701609444

  Web of Science ResearcherID M-4607-2018

 • LOMBARDERO DIAZ, MARÍA JOSEFA

  Formación
  Doutora en Ciencias Biolóxicas (USC, 1994)

  Posto
  Profesora Titular de Universidade, Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría

  Liñas de investigación

  • Sanidade Forestal
  • Dinámica de poboacións de insectos forestais
  • Sistemas alternativos de control de pragas
  • Defensa do arborado e cambio climático

  Tel. +34 982 823 150
  E-mail mariajosefa.lombardero@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0002-3245-896X

  URL Scopus author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7006004831

  Web of Science ResearcherID H-1629-2015

 • MERINO GARCÍA, AGUSTÍN

  Formación
  Doutor en Ciencias Biolóxicas (USC, 1993)

  Posto
  Catedrático de Universidade, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación

  • Edafoloxía
  • Nutrición vexetal
  • Captura de carbono en solos e biomasa
  • Xestión de residuos como fertilizantes de solos
  • Contaminación

  Tel. +34 982 823 120
  E-mail agustin.merino@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0003-3866-7006

  URL Scopus author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006036192

  Web of Science ResearcherID I-5451-2015

 • NÚÑEZ DELGADO, AVELINO

  Formación
  Doutor en Farmacia (USC, 1993)

  Posto
  Catedrático de Universidade, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola
   

  Liñas de investigación

  • Contaminación difusa e contaminación puntual
  • Sistemas eco-tecnolóxicos de tratamento da contaminación: Filtros verdes, humedais artificiais, sistemas filtrantes
  • Transporte de solutos en medios porosos
  • Tratamento, valorización e reciclaxe de residuos sólidos
  • Estudo e recuperación de solos e contornos degradados
  • Sorción e bio-sorción de contaminantes

  Tel. +34 982 823 140
  E-mail avelino.nunez@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0001-5373-1606

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603495226

  Web of Science ResearcherID K-3964-2013

 • RIESCO MUÑOZ, GUILLERMO

  Formación
  Doutor Enxeñeiro de Montes (UPM, 2001)

  Posto
  Profesor Titular de Universidad, Departamento de Enxeñaría Agroforestal

  Liñas de investigación

  • Ordenación de montes
  • Influencia da silvicultura na calidade da madeira
  • Caracterización tecnolóxica da madeira

  Tel. +34 982 823 233
  E-mail guillermo.riesco@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0002-9830-7398

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=44761415700

 • RODRÍGUEZ SOALLEIRO, ROQUE J.

  Formación
  Doutor Enxeñeiro de Montes (UPM, 1995)

  Posto

  • Catedrático de Universidade, Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
  • Coordinador UXAFORES (2014-2021)

  Liñas de investigación

  • Tratamentos silvícolas de piñeirais atlánticos
  • Silvicultura de plantacións
  • Crecemento e nutrición de plantacións forestais
  • Modelización do crecemento e a produción forestal

  Tel. +34 982 823 107
  E-mail roque.rodriguez@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0001-6914-4748

  URL Scopus Author http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6507059484

  Web of Science ResearcherID E-4275-2012

   

 • ROJO ALBORECA, ALBERTO

  Formación
  Doutor Enxeñeiro de Montes (UPM, 1994)

  Posto

  • Catedrático de Universidade, Departamento de Enxeñaría Agroforestal
  • Coordinador UXAFORES (2001-2013)

  Liñas de investigación

  • Ordenación de montes
  • Optimización forestal
  • Modelización do crecemento e a produción forestal
  • Silvicultura
  • Biomasa e captura de carbono
  • Certificación forestal

  Tel. +34 982 823 221
  E-mail alberto.rojo@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0002-8884-4317

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9739288500

  Web of Science ResearcherID E-4304-2012

 • RUIZ GONZÁLEZ, ANA DARÍA

  Formación
  Doutor Enxeñeiro de Montes (UPM, 2005)

  Posto
  Profesora Titular de Universidade, Departamento de Enxeñaría Agroforestal

  Liñas de investigación
  Estudo da variación e da predición da humidade dos restos forestais e a súa relación co risco de incendio e o comportamento do lume

  Tel. +34 982 823 220
  E-mail anadaria.ruiz@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0001-9596-1709

  URL Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6602725876

 • SOUZA ALONSO, PABLO

  Formación
  Doutor en Bioloxía (Univ. Vigo, 2015)

  Posto
  Contratado posdoutoral da Xunta de Galicia, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Líñas de investigación

  • Mellora na recuperación de espazos degradados por lume en áreas mediterráneas
  • Identificación de factores limitantes de recuperación

  E-mail: pablo.souza@usc.es

  URL ORCID https://orcid.org/0000-0003-4334-8683

  URL Scopus Author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55776989700

Persoal contratado

 • CELA DABLANCA, RAQUEL

  Formación

  • Graduada en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural (USC, 2018)
  • Máster en Enxeñaría de Montes (USC, 2021)

  Posto
  Contratada predoutoral USC-Campus Terra, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación

  • Solos
  • Contaminación por metais pesados e antibióticos
  • Utilización de bioadsorbentes para descontaminación de solos

  Tel. +34 982 823 145
  E-mail: raquel.dablanca@usc.es

 • FEIJÓO LOMBAO, BELÉN

  Formación

  • Arquitecta (Universidade de A Coruña, 2008)
  • Máster en Enxeñaría da Madeira Estrutural (USC, 2015)

  Posto
  Técnica Superior de apoio á investigación, PEMADE

  Liñas de traballo
  Estudo da madeira estrutural

  Tel. + 34 982 823 321
  E-mail mbelen.feijoo@usc.es

 • IGLESIAS CANABAL, ANDRÉS

  Formación

  • Graduado en Enxeñaría da Enerxía (UVigo, 2018)
  • Máster oficial en Enxeñaría Industrial (UHU, 2020)

  Posto

  • Investigador, Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
  • Estudante de doutoramento

  Liñas de investigación
  Avaliación de propiedades enerxéticas da biomasa

  E-mail: a.iglesias.canabal@usc.es

 • LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARIO

  Formación
  Ciclo de Técnico Superior de Xestión e Conservación de Recursos Naturais e Paisaxísticos (Escola de Capataces de Lourizán)

  Posto
  Axudante de apoio a investigación, Departamento de Enxeñeria Agroforestal

  Liñas de traballo

  • Inventario forestal
  • Combustibles forestais
  • Incendios forestais
  • Solos

  Tel. +34 982 823 315

  E-mail: mario.lopez.fernandez@usc.es

 • LORENZANA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO

  Formación
  Arquitecto (Universidade de A Coruña, 2011)

  Posto
  Técnico Superior de apoio á investigación, PEMADE

  Liñas de traballo
  Estudo da madeira estrutural

  Tel.: +34 982 823 321
  E-mail: joseantonio.lorenzana@usc.es

   

 • MORENO ROBLES, ANTONIO

  Formación
  Máster en Agroalimentación (Universidade de Córdoba, 2022)

  Posto
  Investigador predoctoral AEI, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de investigación
  Valorización de residuos agroalimentarios como biofertilizantes, proxecto AGRORES

  Tel. +34 982 823 118
  E-mail: antonio.moreno.robles@usc.es

 • PÉREZ ANTELO, M. ALMUDENA (DOUTORA)

  Formación
  Doutora en Ciencias Biolóxicas (UAM, 1993)

  Posto
  Técnico Superior de apoio á xestión da investigación, Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría

  Liñas de traballo

  • Xestión de I+D
  • Apoio en labores administrativas e de xestión de persoal
  • Mantemento do sitio Web

  Tel.: +34 982 823 316
  E-mail: almudena.perez@usc.es

 • PORTELA BARRAL, MARÍA

  Formación
  Enxeñeira de Montes (USC, 2014)

  Posto

  • Directora de Calidade do Laboratorio de Enxeñaría de Estruturas, PEMADE (EPSE, USC)
  • Estudante de doutoramento

  Liñas de investigación
  Estudo da madeira estrutural

  Tel. +34 982 823 628; +34 982 823 654
  E-mail: maria.portela.barral@usc.es

 • ROMAY RÍO, MARÍA FLORA

  Formación

  • Graduada en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural (USC, 2018)
  • Máster en Enxeñaría de Montes (USC, 2021)

  Posto
  Contratada predoutoral da Xunta de Galicia, Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría

  Liñas de investigación

  • Sanidade forestal
  • Alternativas de control para pragas e enfermidades
  • Interaccións entre insecto-planta-fungo

  E-mail: mflora.romay@usc.es

 • SILVA ABILLEIRA, DANIEL

  Formación
  Licenciado en Bioloxía (Universidade de Vigo, 2012)

  Posto
  Investigador colaborador, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de traballo
  Elaboración de fertilizantes orgánicos de calidade, proxecto AGROMANURE

  Tel. +34 982 823 118
  E-mail: danielsilva.abilleira@usc.es

 • VÁZQUEZ CELEIRO, MARÍA JESÚS

  Formación
  Técnico Especialista en Análises e Procesos Básicos (IES Roberto Vidal de la Torre, 1998)

  Posto
  Axudante de apoio a investigación, Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

  Liñas de traballo
  Análises de solos

  Tel. +34 982 823 145
  E-mail: mj.vazquez@usc.es

Colaboradores

 • ALONSO REGO, CECILIA (Doutora)

  Posto
  Profesora Axudante Doutora

  Enderezo de contacto
  Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (Universidad de León)
  Ingeniería y Ciencias Agrarias
  Avd. de Astorga 15, 24401 Ponferrada, León (España)

  E-mail calonr@unileon.es

 • ÁLVAREZ TABOADA, MARÍA FLOR (Doutora)

  Posto
  Profesora Titular, Universidade de León

  Enderezo de contacto
  Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas (Universidad de León)
  Tecnología Minera, Topográfica y de Estructuras
  Avd. de Astorga s/n, 24400 Ponferrada, León (España)

  Tel. +34 987 442 042
  E-mail flor.alvarez@unileon.es

 • AYRES, MATTHEW P. (Doutor)

  Posto
  Catedrático, Dartmouth College

  Enderezo de contacto
  Department of Biological Sciences
  Dartmouth College, Hanover, NH 03755 (USA)

  Tel. (603) 646-2788
  E-mail matthew.p.ayres@dartmouth.edu

 • BALUARTE VÁSQUEZ, JUAN ROMMEL (Doutor)

  Posto
  Analista forestal

  Enderezo de contacto
  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
  Dirección de Inventario y Valoración
  Calle 7, nº 229. Urbanización Rinconada Baja
  La Molina, Lima, Perú

  Tel. + 0051 965 836 761
  E-mail jbaluarte@hotmail.com

 • BARRIO ANTA, MARCOS (Doutor)

  Posto
  Catedrático, Universidade de Oviedo

  Enderezo de contacto
  Área de Ingenierías Técnicas
  Departamento de Biología de Organismos y Sistemas
  Escuela Politécnica de Mieres (Universidad de Oviedo)
  C/ Gonzalo Gutiérrez de Quirós, s/n, 33600 Mieres, Asturias (España)

  Tel. +34 985 458 047
  E-mail barriomarcos@uniovi.es

 • CASTEDO DORADO, FERNANDO (Doutor)

  Puesto
  Profesor Titular de universidade, Universidade de León

  Enderezo de contacto
  Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (Universidad de León)
  Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias
  Campus de Ponferrada
  Avda. de Astorga s/n, 24400 Ponferrada-León (España)

  Tel. + 34 987 442 078
  E-mail fcasd@unileon.es

 • COELHO, GUSTAVO FERREIRA (Doutor)

  Posto
  Profesor Colaborador Adxunto, UNIOESTE

  Enderezo de contacto
  Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE
  Campus de Toledo, Estado de Paraná (Brasil)

 • CORRAL RIVAS, JOSÉ JAVIER (Doutor)

  Posto
  Director do Instituto de Silvicultura e Industria da Madeira-ISIMA da Universidade Juárez del Estado de Durango

  Enderezo de contacto
  Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera (ISIMA)
  Boulevard del Guadiana, 501
  Ciudad Universitaria
  34000 Durango (México)

  Tel. + 52 618 825 1886
  E-mail jcorral@ujed.mx

 • CORTI, GIUSEPPE (Doutor)

  Posto
  Profesor habilitado ordinario

  Enderezo de contacto
  Polytechnic University of Marche
  Department of Agriculture, Food and Environmental Sciences, Soil Science Division
  Via Brecce Bianche. 60131 Ancona (Italy)

 • CRECENTE CAMPO, FELIPE (Doutor)

  Posto
  Delegado I+d+I na empresa consultora CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.P.

  Enderezo de contacto
  CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental S.L.P.
  Rúa Illas Cíes nº 52-54-56, Bajo. 27003 Lugo

  Tel. +34 982 216 099
  E-mail felipe.crecente@cernaingenieria.es

 • DANS DEL VALLE, FRANCISCO

  Puesto
  Director da AFG

  Enderezo de contacto
  Asociación Forestal de Galicia-AFG
  Rúa do Vilar, nº 33, 1º
  15705 Santiago de Compostela

  E-mail: fdans@asociacionforestal.org

 • EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ÓSCAR LUIS

  Posto
  Director executivo da empresa consultora CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.P.

  Enderezo de contacto
  CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental S.L.P.
  Rúa Illas Cíes nº 52-54-56, Bajo. 27003 Lugo

  Tel. +34 982 216 099
  E-mail administracion@cernaingenieria.es

 • FERREIRA, TIMOTEO CAETANO (Doutor)

  Posto
  Consultor internacional, especialista en Cambio Climático e Xestión de Recursos Naturais

  Enderezo de contacto
  Travessa do Covelo, 61 - Vila Marim
  5000-773 Vila Real (Portugal)

 • GÓMEZ GARCÍA, ESTEBAN (Doutor)

  Posto
  Contratado posdoutoral no Centro de Investigación Forestal de Lourizán

  Enderezo de contacto
  Centro de Investigación Forestal de Lourizán
  Departamento de Silvicultura y Mejora Forestal
  Carretera de Marín km 3.5, 36153, Pontevedra

  Tel. +34 986 805 072
  E-mail esteban.gomez.garcia@xunta.es

 • GONZÁLEZ FERREIRO, EDUARDO MANUEL (Doutor)

  Posto
  Profesor titular de universidade

  Dirección de contacto
  Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas
  Dpto. de Tecnología minera, Topografía y de Infraestructuras
  Avda. de Astorga s/n, 24401 Ponferrada, León (España)

  E-mail egonf@unileon.es

 • GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL (Doutor)

  Posto
  Investigador posdoutoral

  Enderezo de contacto
  Instituto Geográfico de Guangzhou
  Academia de Ciencias de Guandong
  510070, Guangzhou (China)

  E-mail miguel@gdas.ac.cn

 • GONÇALVES, RAQUEL (Doutora)

  Posto

  • Profesora Titular de universidade
  • Lidera o grupo de Estudos non destrutivos da madeira do Consejo Nacional de Investigación de Brasil (CNPq)
  • Coordinadora do Laboratorio de Estudos non Destrutivos (LabENS) da UNICAMP

  Enderezo de contacto
  Universidade Estadual de Campinas
  Faculdade de Engenharia Agrícola – FEAGRI
  Av. Cândido Rondon, 501 - Barão Geraldo
  13083-875 - Campinas/SP (Brasil)

 • GONÇALVES JÚNIOR, AFFONSO CELSO (Doutor)

  Posto

  • Investigador e profesor asociado
  • Coordinador do Laboratorio de Química Ambiental

  Enderezo de contacto
  Universidad Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)
  Centro de Ciências Agrárias
  Rua Pernambuco, 1777. CEP 85.960-000 Marechal Cândido Rondon - PR – (Brasil)

 • GORGOSO VARELA, JOSÉ JAVIER (Doutor)

  Posto
  Enxeñeiro forestal

  E-mail josejavier.gorgoso@usc.es

 • HEVIA CABAL, ANDREA (Doutora)

  Posto
  Investigadora posdoctoral

  Enderezo de contacto
  Universidad de Sevilla
  Dpto. de Biología Vegetal y Ecología
  Av. de la Reina Mercedes s/n, 41012 Sevilla (España)

  E-mail ahevia1@us.es

 • MERLO SÁNCHEZ, ESTHER (Doutora)

  Posto
  Directora e responsable do Departamento de I+D de MADERA+ (Empresa de Base Tecnolóxica)

  Enderezo de contacto
  MADERA+ Calidad Forestal S.L.
  Amedo 5, 32708 Maceda, Ourense (España)

  Tel. + 34 685 825 640
  E-mail maderaplus@maderaplus.es

   

 • PEREIRA-ESPINEL PLATA, JAVIER

  Puesto
  Consultor independiente

  Enderezo de contacto
  Robur Ingeniería
  Quiroga Ballesteros Nº1, 1º, Lugo (España)

  Tel. 659592708
  E-mail roburingenieria@gmail.com

 • PÉREZ RODRÍGUEZ, FERNANDO (Doutor)

  Posto
  Director técnico

  Enderezo de contacto
  Föra forest technologies
  C/ Eduardo Saavedra 38, Soria (España)

  E-mail: fernando.perez@fora.es

 • RÍOS TUBÍO, PABLO

  Posto
  Investigador de los proyectos LANDCARE, Bolan C y MyR en el NIBIO

  Enderezo de contacto
  Wageningen University and Research
  Forest and National Conservation
  6708PB Wageningen, Holland

  Tel. +34 671 806 885
  E-mail pablo.riostubio@wur.nl

   

   

   

 • RODRIGUEZ GARCÍA, JUAN CARLOS (Doutor)

  Posto
  Profesor de Ensino Secundario no IES Lucus Augusti

  Enderezo de contacto
  IES Lucus Augusti
  Avda. Rodriguez Mourelo, s/n, 27002 Lugo (España)

  Tel. + 34 982 828 020
  E-mail juancarlos.rodriguez@edu.xunta.es

   

 • RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, PATRICIA MARÍA (Doutora)

  Posto
  Investigador principal

  Enderezo de contacto
  Centro de Estudos Florestais
  Instituto Superior de Agronomía
  Universidade de Lisboa
  Edificio Azevedo Gomes, Tapada da Ajuda, 1349-017, Lisboa (Portugal)
  E-mail patri@isa.ulisboa.pt

 • RON CURRÁS, FERNANDO

  Posto
  Xerente de TRAGSATEC, S.A. Unidade Territorial Noroeste

  Enderezo de contacto
  TRAGSATEC, S.A.
  Oficinas Grupo TRAGSA
  Vía Pasteur 29-31. Polígono Industrial do Tambre. 15890 Santiago de Compostela (España)

  E-mail fron@tragsa.es

 • SAIZ RUEDA, GUSTAVO

  Posto
  Científico Titular (OPI)

  Enderezo de contacto
  Medio Ambiente y Agronomía
  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (INIA-CSIC)
  Carretera de la Coruña km 7,5 Madrid
  Tel.: +34 91 347 6752
  E-mail: gustavo.saiz@inia.csic.es

 • SOLLA GULLÓN, FERNANDO (Doutor)

  Posto
  Xefe de explotación, Departamento de Bioenerxía, na empresa Forestación Galicia, S.A.

  Enderezo de contacto
  Forestación Galicia S.A.
  Calle Pablo Picasso 8-1izqda. 32002 Ourense (España)

  Tel. +34 619 704 284
  E-mail fernando.solla@foresga.es

 • STANKOVA, TATIANA (Doutora)

  Puesto
  Investigadora no "Forest Research Institute" da "Bulgarian Academy of Sciences"

  Enderezo de contacto
  Forest Research Institute of B.A.S.
  132 "St. Kliment Ohridski" blvd. 1756 Sofia (Bulgaria)

  Tel. +359-2-962-04-47
  E-mail tatianastankova@yahoo.com
  Web www.tatianastankova.wordpress.com

 • VARGAS LARRETA, BENEDICTO (Doutor)

  Posto
  Profesor- investigador titular “C”

  Enderezo de contacto
  Instituto Tecnológico de El Salto (ITES)
  División de Estudios de Posgrado e Investigación
  Mesa del Tecnológico s/n, 34942 El Salto, P. N., Durango (México)

  Tel. +52 675 87 60239 ext.107
  E-mail bvargas@itelsalto.edu.mex

 • VON GADOW, KLAUS (Doctor)

  Doctor Honoris causa pola University of Life Sciences de Estonia en Tartu e pola Universidade de Santiago de Compostela

  Puesto

  • Catedrático xubilado de ordenación de montes da Facultade de Ciencias e Ecoloxía Forestal da Georg-August-University en Göttingen
  • Supervisión de estudantes na Georg-August-University en Göttingen
  • Profesor extraordinario da Facultade Forestal da University of Stellenbosch en Sudáfrica
  • Profesor honorario da Chinese Academy of Forestry (Pekín)

  Dirección de contacto
  Georg-August-University Göttingen
  Faculty of Forest Sciences and Forest Ecology
  Burckhardt-Institute
  Section Forest Inventory and Remote Sensing
  Büsgenweg 5 ,37077 Göttingen

  Tel. 49 551 393 471
  E-mail Kgadow@gwdg.de

Uso de cookies

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Máis información Aceptar