Teses de doutoramento

Caracterización del combustible del dosel arbóreo mediante sensores remotos y evaluación del efecto de las claras sobre el comportamiento y severidad potenciales del fuego en pinares del NO de España

Teses de doutoramento

Aut.: Arellano Pérez, Stéfano
Tit.: Caracterización do combustible do dosel arbóreo mediante sensores remotos e avaliación do efecto das claras sobre o comportamento e severidade potenciais do lume en piñeirais do NO de España
Def.: 28/01/2021
Men. int.: sí
Univ.: Universidade de Santiago de Compostela (España)
Dir.: Ruiz González, Ana Daría (USC); Vega Hidalgo, Jose Antonio

Estériles piríticos de mina: Evaluación de distintas técnicas de restauración y estudio comparativo del potencial de adsorción de contaminantes

Teses de doutoramento

Aut.: Rivas Pérez, Ivana M.ª
Tit.: Estériles piríticos de mina: Avaliación de distintas técnicas de restauración e estudo comparativo do potencial de adsorción de contaminantes
Def.: 9/03/2021
Men. int.: no
Univ.: Universidade de Santiago de Compostela (España)
Dir.: Fernández Sanjurjo, María Josefa (USC); Monterroso Martinez, María Del Carmen (USC), Álvarez Rodríguez, Esperanza (USC)

Biometry at individual tree and plot level in short rotation woody crops under Mediterranean conditions

Teses de doutoramento

Aut.: de Oliveira Rodríguez, Nerea

Tit.: Biometry at individual tree and plot level in short rotation woody crops under Mediterranean conditions (Biometría a nivel de árbol individual e de parcela de cultivos forestais leñosos en rotación curta baixo condicións mediterráneas)

Def.: 26/07/2019
Men. int.: sí
Univ.: Universidade de Santiago de Compostela (España)
Dir.: Pérez Cruzado, César (USC); Rodríguez Soalleiro, Roque (USC); Sixto Blanco, Hortensia (INIA

Effect of long-term liming and organic fertilization on aluminium compounds changes in acid soil

Teses de doutoramento

Aut.: Kryzevicius, Zilvinas
Tit.: Effect of long-term liming and organic fertilization on aluminium compounds changes in acid soil (Efecto do encalado a largo prazo e a fertilización orgánica en modificacións nos compostos do aluminio en solos ácidos)
Def.: 13/12/2019
Men. int.: no
Univ.: Universidad Vytautas Magnus, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (Lituania)
Dir.: Karcauskiené, Danuté (LAMMC); Zukauskaité, Audroné (LAMMC); Álvarez Rodríguez, Esperanza (USC)

Aspectos ecológicos y silvoculturales de palo blanco (Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda), especie de madera valiosa nativa de Mesoamérica

Teses de doutoramento

Aut.: Méndez Paiz, Boris Augusto
Tit.: Aspectos ecolóxicos e silvoculturales do palo blanco (Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda), especie de madeira valiosa nativa de Mesoamérica
Def.: 5/11/2019
Men. int.: no
Univ.: Universidad San Carlos de Guatemala (Guatemala)
Dir.: Martínez Arévalo, José Vicente (USAC), Merino García, Agustín (UXAFORES)

Sustainable improvement of fertility of acid arenosols: application of phosphate rock, dolostone and biochar

Teses de doutoramento

Aut.: Rafael, Rogerio Borguete Alves

Tit.: Sustainable improvement of fertility of acid arenosols: application of phosphate rock, dolostone and biochar (Mellora sostible da fertilidade dos arenosoles ácidos: aplicación de roca fosfórica, dolomía e biocarbón)

Def.: 22/03/2018
Men. int.: no
Dir.: Fernández Marcos, María Luisa (USC); Corti, Giuseppe (UP della Marche); Cocco, Stefania (UP della Marche)

Remoção de metais de águas utilizando biossorventes de castanha de caju, caroço de açaí e castanha do Brasil modificados químicamente

Teses de doutoramento

Aut.: Coelho, Gustavo Ferreira

Tit.: Remoção de metais de águas utilizando biossorventes de castanha de caju, caroço de açaí e castanha do Brasil modificados químicamente (Eliminación de metais das augas utilizando bioadsorventes de castaña de caju, cáscara de acai e castaña do Brasil modificados químicamente)

Def.: 9/12/2016
Men. int.: no
Univ.: Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Brasil)
Dir.: Gonçalves Júnior, Affonso Celso; Teixeira Tarley, César Ricardo; Benetoli da Silva, Tiago Roque; Álvarez Rodríguez, Esperanza (USC

Analysis of edaphic and ecophysiological parameters in relation to nutrient levels and growth of Pinus pinaster in acidic soils

Teses de doutoramento

Aut.: Eimil Fraga, Cristina

Tit.: Analysis of edaphic and ecophysiological parameters in relation to nutrient levels and growth of Pinus pinaster in acidic soils (Análises de parámetros edáficos e ecofisiolóxicos en relación aos niveis de nutrintes e o crecemento de Pinus pinaster en solos ácidos)

Def: 28/06/2016
Men. int.: no
Univ.: Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dir.: Rodríguez Soalleiro, Roque (USC); Sánchez Rodríguez, Federico (USC); Álvarez Rodríguez, Esperanza (USC)

Premio: Premios Tesis Doctorales SECS
Convocatoria: 2017
Organismo: Sociedad Española de la Ciencia del Suelo

Premio: Premio Extraordinario de Doutoramento, área de enxeñaría e arquitectura
Convocatoria: 2014/2015
Organismo: Universidade de Santiago de Compostela

Estimación de la biomasa aérea forestal a nivel rodal mediante sensores remotos pasivos en el Estado de Durango

Teses de doutoramento

Aut.: López Serrano, Pablito Marcelo

Tit.: Estimación da biomasa aérea forestal a nivel rodal mediante sensores remotos pasivos no Estado de Durango

Def.: 22/08/2016
Men. int.: no
Univ.: Universidad Juárez del Estado de Durango (México)
Dir.: López Sánchez, Carlos Antonio (UJED); Álvarez González, Juan Gabriel (USC)

Premio: Premio á mellor teses de posgrao Durango 2016, modalidade doutoramento, área "Medio ambiente e recursos naturais"
Convocatoria: 2016
Organismo: Gobierno del Estado de Durango, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, Secretaría de Educación del Estado

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

    Máis información Aceptar