Secuestro de carbono

Evaluación del potencial de las plantaciones de chopo de turno corto para una bioeconomía baja en carbono: modelización de biomasa lignocelulósica sostenible y reservas de carbono en condiciones de limitación de agua

Teses de doutoramento

Aut.: Fuertes Sánchez, Alicia
Tit.: Avaliación do potencial das plantacións de chopo de quenda curta para unha bioeconomía baixa en carbono: modelización de biomasa lignocelulósica sostible e reservas de carbono en condicións de limitación de auga
Def.: 7/11/2023
Men. int.: si
Univ.: Universidade de Santiago de Compostela (España)
Dir.: Oliveira Rodríguez, Nerea de (INIA-CSIC), Rodríguez Soalleiro, Roque (USC), Sixto Blanco, Hortensia (INIA-CIFOR)

Soil C dynamics after deforestation and subsequent conversion of arable cropland to grassland in humid temperate areas

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Merino, A., Omil, B., Piñeiro, V., Barros, N., Souza-Alonso, P., Campo, J. 2023. Soil C dynamics after deforestation and subsequent conversion of arable cropland to grassland in humid temperate areas. Science of The Total Environment 901, 165793. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.165793

BIOMAIS CO2

Proxectos de investigación
BIOMAIS CO2

Cod., tit.: FEADER 2022/024B, BIOMAIS CO2

Fin: Axudas para a execución de proxectos de grupos operativos da AEI. Consellería do Medio Rural (Xunta de Galicia) cofinanciado por FEADER
Part.: Enxeñaría Forestal ASEFOR S.L. (Coord.), BIOECO2, Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, USC
Dur: 2022-2024
C.: 44.275€
I.P. (USC): Diéguez Aranda, U.
Web: https://clustermadeira.com/proyecto-biomas/

AGRORES

Proxectos de investigación
AGRORES

Cod., tit.: PID2021-126349OB-C21, Valorización de residuos da agricultura como fertilizantes orgánicos sostibles para mellorar solos degradados e reducir a pegada de carbono (AGRORES)

Fin.: Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023, Proxectos de Xeración de Coñecemento. Agencia Estatal de Investigación
Part.: USC, CSIC-Sevilla, Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L., Xunta de Galicia, Universidade de Venecia (Italia), Universidade de Innsbruck (Austria)
Dur.: 2022-2025
C.: 96.800€
I.P.: Merino García, A.
Part. UXAFORES: Moreno Robles, A., Souza Alonso, P.

Sitio web: agrores-agromanure

El bosque urbano de Lugo. Frondosas destinadas a generar madera de calidad

Libros e capítulos de libros

Eimil, C., Fernández, E., Rigueiro, A., Riesco, G., Rodríguez, R. 2022. El bosque urbano de Lugo. Frondosas destinadas a generar madera de calidad. Pp.49-60
En: Concello de Lugo (Ed.). 2022. LIFE Lugo+Biodinámico. En la vanguardia del urbanismo sostenible. ISBN: 978-84-09-47501-8. Depósito Legal: C 2151-2022. DOI: 10.20868/UPM.book.72518

How important is the root in the role of short rotation coppice plantations as a carbon sink?

Participación en congresos e reunións científicas

Fuertes, A., Sixto, H., González González, I., Pérez Cruzado, C. Rodríguez Soalleiro, R., Oliveira, N. 2022. How important is the root in the role of short rotation coppice plantations as a carbon sink? (poster) European Biomass Conference and Exhibition EUBCE 30th. Online and Marseille (France), 9-12/05/2022 https://www.eubce.com/

Soil aggregation and soil aggregate stability regulate organic carbon and nitrogen storage in a red soil of southern China

Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR o SJR

Mustafa, A., Minggang, X., Ali Shah, S.A., Abrar, M.M., Nan, S., Baoren, W., Zejiang, C, Saeed, Q., Naveed, M., Mehmood, K., Núñez-Delgado, A. 2020. Soil aggregation and soil aggregate stability regulate organic carbon and nitrogen storage in a red soil of southern China. Journal of Environmental Management 270:110894. DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.110894

Cultivo de chopo para la producción de biomasa: Estrategia de mitigación mediante la acumulación de carbono en las diferentes fracciones

Participación en congresos e reunións científicas

Oliveira, N., Fuertes, A., González, I., de la Iglesia, J.P., Cañellas, I., Rodríguez-Soalleiro, R., Sixto, H. 2020. Cultivo de chopo para la producción de biomasa: Estrategia de mitigación mediante la acumulación de carbono en las diferentes fracciones (Oral). VIII Remedia Workshop: ”Economía circular como catalizador de la sostenibilidad del sector primario español”. Elche (España), 22-23/09/2020
En: Libro de abstracts VIII REMEDIA, p. 127. Workshop ISBN 978−8ß−O9−2OO58−O

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

    Máis información Aceptar